Prædiktion af faldrisiko hos hjemmeboende ældre i Aalborg kommune

Projektet udvikler et testbatteri, der kan prædiktere faldrisiko hos hjemmeboende ældre i Aalborg kommune. Baggrunden for projektet er faldulykker blandt ældre borgere.

Faldulykker er årsag til omkring 75 % af ældres kontakter til skadestuen, hvoraf ca. 1% af alle fald resulterer i brud på hoften, der ofte medfører langvarige hospitalsophold.

Hvis man ved, hvem der er i risiko for at falde, kan man tilbyde træning og andre interventioner, som mindsker denne risiko. Ud over fysiske parametre som styrke og balance, er frygt for at falde, gangfunktion, medicinpåvirkning og væskebalance væsentlige parametre at afdække i forhold til ældres faldrisiko.

Projektets formål er således at udvikle og afprøve screeningsredskaber, der kan a) afdække den ældres faldrisiko b) målrette en faldforebyggende intervention.

Projektet er et observationelt, prospektivt kohortestudie med follow up efter 6 og 12 måneder. Deltagerne er hjemmeboende ældre med og uden faldhistorik og rekrutteres i samarbejde med Aalborg kommune via hjemmeplejen, sygeplejen, træningsenheden og aktivitetscentre.

Hvem deltager i projektet?

Bo Grarup, lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon 7269 0953
bog@ucn.dk

Steffan Wittrup Christensen, adjunkt og udviklingskoordinator
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon 7269 1009
sec@ucn.dk