Sundhed.dk
- bedre information til borgere/patienter om deres undersøgelser på billeddiagnostiske afdelinger

I projektet undersøger vi, hvordan sundhed.dk fungerer som informationssted for borgernes/patienternes adgang til egne beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser

Der indsamles viden om borgernes/patienternes og radiografernes kendskab til sundhed.dk som svarsted for billeddiagnostiske undersøgelser.

Derudover undersøger vi hvordan radiografer på den billeddiagnostiske afdeling kan/skal informere borgerne/patienterne om sundhed.dk som stedet, hvor de hurtigt kan få information om deres billeddiagnostiske undersøgelser. Herunder hvilken betydning en manglende forståelse af den faglige billeddiagnostiske beskrivelse kan have for borgeren/patienten, der kan læse egne beskrivelser på sundhed.dk, og hvordan man kan forbedre dette.

Det er projektets mål at genere viden om, hvordan billeddiagnostiske afdelinger kan anvende den nationalt bestemte kommunikationsteknologi sundhed.dk til at sikre borgerne/patienterne adgang til viden om egne billeddiagnostiske beskrivelser, så borgeren/patienten bliver en aktiv dialogpartner for sundhedspersonalet.

Hvem deltager i projektet?

Jeanne Elisabeth Debess, Lektor, Ph.d.
Radiografuddannelsen
72690328
jed@ucn.dk

Louise Møller, Adjunkt
Radiografuddannelsen
72691028
lum@ucn.dk