Teoretiske perspektiver på teknologiforståelser

Projektet er et skriftligt bidrag til en teoretisk udfoldelse af teknologibegrebet således, at det kan anvendes til at kvalificere begrebssætning og analyse af problemstillinger indenfor anvendelse og implementering af teknologier i indsatsområdet ”Teknologier i borgernær sundhed”.

I projektet fremstilles udvalgte teknologiforståelser med relevans for sundhedsområdet, og der gives en argumentation for relevansen af den valgte teknologi samt overvejelser om betydningen for indsatsområdet ”Teknologier i borgernær sundhed”.

De udvalgte teknologiforståelser er:

  • Styringsteknologier
  • Selvteknologer
  • Omsorgsteknologier
  • Visualiseringsteknologier
  • Journaliseringsteknologier
  • Bioteknologier
  • Reproduktive teknologier
Hvem deltager i projektet?

Lene Toxvig, Underviser
Jordemoderuddannelsen 
72690985
LNT@ucn.dk