Teoretiske perspektiver på teknologiforståelser

Projektet er et skriftligt bidrag til en teoretisk udfoldelse af teknologibegrebet således, at det kan anvendes til at kvalificere begrebssætning og analyse af problemstillinger indenfor anvendelse og implementering af teknologier i indsatsområdet ”Teknologier i borgernær sundhed”.

I projektet fremstilles udvalgte teknologiforståelser med relevans for sundhedsområdet, og der gives en argumentation for relevansen af den valgte teknologi samt overvejelser om betydningen for indsatsområdet ”Teknologier i borgernær sundhed”.

De udvalgte teknologiforståelser er:

  • Styringsteknologier
  • Selvteknologer
  • Omsorgsteknologier
  • Visualiseringsteknologier
  • Journaliseringsteknologier
  • Bioteknologier
  • Reproduktive teknologier
Hvem deltager i projektet?

Lene Toxvig, Underviser
Jordemoderuddannelsen 
72690985
LNT@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA