Træningsmonitorering i neurorehabilitering

Projektet undersøger om hjerneskadede borgere kan styrke deres egenomsorg og motivation for træning af daglige aktiviteter ved anvendelse af selv-monitorering af PADL og IADL.

I projektet evalueres brugervenligheden af en app./software/pulsur til selvmonitorering af kredsløbsbelastningen under fysisk aktivitet og træning af hverdagsaktiviteter med henblik på at vurdere muligheder for at implementere teknologi til selv-monitorering under og efter udskrivelse fra rehabiliteringscenteret. Derudover dokumenteres belastningsniveauet under den ergo- og fysioterapeutiske træning med henblik på at vurdere, hvorvidt denne lever op til de nationale kliniske retningslinjer for behandling af patienter med hjerneskade.

Projektet er et descriptivt case serie studiedesign. De deltagende patienter er indlagt på Neuroenheden Nord som følge af apopleksi og målingerne foregår i forbindelse med ergo- og fysioterapeutisk træning og træningsaktivitet i en periode på 4 uger. Deltagerne udfylder også et brugertilfredshedsspørgeskema, og terapeuterne observerer løbende patienternes anvendelse af selv-monitoreringsudstyret.

Projektet foregår i et samarbejde mellem Neuroenheden Nord, fysioterapeutuddannelsen og Teknologier i borgernær sundhed ved UCN.

Hvem deltager i projektet?

Birgit Tine Larsen, Adjunkt/ph.d.
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte tlf: 7269 1003
bgl@ucn.dk

Morten Pallisgaard Støve, Adjunkt
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte tlf: 7269 1004
mps@ucn.dk

 

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA