Vestibulær rehabilitering

I projektet udvikles, etableres og tilbydes et evidens- og teknologibaseret træningstilbud i kommunalt regi til borgere med neuritis vestibularis (virus på balancenerven)

Baggrunden er, at patienterne efter diagnosticering bliver udskrevet fra sygehuset uden en genoptræningsplan til trods for, at studier indikerer, at vestibular træning har en særdeles god virkning specielt ved hurtig opstart efter anfald. Patienterne ender således i en ”gråzone” uden tilbud med risiko for at udvikle vedvarende svimmelhedssymptomer og nedsat balance med efterfølgende langtidssygefravær, nedsat funktion og reduceret livskvalitet.

I projektet skabes et overblik over gruppen af borgere, der vurderes at have gavnlig effekt af et træningstilbud, herefter udvikles et kommunalt teknologibaseret rehabiliteringstilbud til disse borgere med udgangspunkt i den enkelte borgers daglige problemer. Effekten af interventionen vurderes i forhold til den eksisterende praksis igennem et RCT studie.

Projektet foregår i et samarbejde mellem UCN fysioterapeutuddannelse, UCNs forskningsprogram Teknologier i borgernær sundhed, Aalborg Universitetshospital og Aalborg kommune.

Hvem deltager i projektet?

Anna Emilie Livbjerg, Adjunkt
Fysioterapeutuddannelsen
72690971
ali@ucn.dk

Bo Grarup
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 0953
bog@ucn.dk

Anna Emilie Livbjerg
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 0971
ali@ucn.dk

Uffe Læssøe
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 0961
ufl@ucn.dk