Udsathed og chanceulighed

I forskningsprogrammet ”Udsathed og chanceulighed” forskes der i hvordan udsathed fremtræder og opleves af familier, børn og unge i udsatte positioner

Målet er at løfte og kvalificere professionelles arbejde med og forståelse af de mekanismer, der fører til udsathed. Kompleksiteten og behov for koordinering af professionelles arbejde udpeger tværprofessionelt arbejde i forskellige organisatoriske rammer som et særligt interessant område.

Chanceulighed i uddannelse sætter fokus på, hvordan velfærdsuddannelserne gennem strukturer, organiseringer, læringsmiljø og kommunikationsmønstre både imødegår og skaber chanceulighed for studerende. Formålet er at skabe viden om, hvordan studerende oplever og vurderer egne og fællesskabets muligheder for at mestre det at være studerende på de givne vilkår.

Brugerdreven innovation som metode i forskningsprocessen

Forskningsprogrammet er bundet sammen at et fælles fokus på et brugerperspektiv og på samskabende processer i forskningsprocessen. Således involveres børn, studerende, forældre og professionelle i etablering af forskningsspørgsmålet og som de vigtigste kilder til ny viden.

Projekter i Udsathed og chanceulighed

Forskningsprogrammet ”Udsathed og chanceulighed” er organiseret i 2 hovedspor, hvorunder der er en række delprojekter:

Udsathed i hverdags- og professionsperspektiv

Chanceulighed i uddannelse

Video

Se video om et af forskningsprogrammets projekter: Hvordan kan internationale studerende på Hospitality and Experience Management få mere ud af studierne?


Kontakt

Trine Lolk Haslam
Programleder
Forskning og udvikling
Tlf.: 72 69 03 33
tlh@ucn.dk
Tanja Miller
Docent

Tlf.: 72 69 03 34
tnm@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling