Udsathed og chanceulighed

Fokus for forskningsprogrammet er, hvordan udsathed fremtræder og opleves af familier, børn og unge i udsatte positioner

Omdrejningspunktet for vores arbejde er således undersøgelse af, hvorledes strukturel, økonomisk og social ulighed har betydning for trivsel og livschancer, med henblik på at styrke velfærdsprofessioner og videngrundlaget i tilknyttede uddannelser. Herudover forsker vi i, hvorledes eksempelvis etniske, kulturelle eller sociale forskelle kan forårsage chanceulighed i dagtilbud, skoler eller blandt de studerende på ungdoms- og videregående uddannelser.

Forskningsprogrammet tilbyder tværfaglig, anvendelsesorienteret og praksisnær forskning med udgangspunkt i konkrete udfordringer fra praksis, fx daginstitutioner, skoler, asylcentre eller ungdomsuddannelser. Vi arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, som betragtes ud fra nye perspektiver, og vi tager svære spørgsmål omkring samfundets svage borgere op og udfordrer de gængse opfattelser af udsatte borgeres position og muligheder. 

Inddragelse af borgerne i forskningsprocessen

I ethvert samarbejde inddrager vi borgerne selv i samskabende processer. Vi ser børn, studerende, familier og professionelle som vores vigtigste kilder til ny viden og har således stort fokus på, at borgeren skal høres som individ og ikke blot som tal i en statistik, da netop disse socialt udsatte eller på anden vis svage eller udfordrede borgere ofte ikke selv har mulighed for at gøre deres stemme gældende i det offentlige rum.

I forskningsprogrammet arbejder vi indenfor 2 tematikker: 

Udsathed i hverdags- og professionsperspektiv

Inden for dette område arbejder vi med udsatte borgere i alle aldre, herunder eksempelvis socialt udsatte børn i daginstitutioner, asylansøgere samt borgere, der lever under fattigdomsgrænsen.

Her arbejdes bl.a. med kvalitet i dagtilbud, hvor et forskningsprojekt anvender det internationale kvalitetsvurderingsredskab ECERS-3 til at etablere viden om kvalitet i dagtilbud i kommuner. Målet er at gøre kommunerne i stand til at følge udviklingen af kvalitet og iværksætte indsatser, der kan forbedre kvaliteten i dagtilbud. Et andet vigtigt fokusområde er, hvordan personalet på asylcentre kan skabe en meningsfuld hverdag for asylansøgere, hvor de opnår kompetencer, de kan anvende, hvad enten de bliver tildelt asyl eller ej.

Vi arbejder desuden internationalt i Vietnam og Grønland, hvor vi undersøger, hvorledes unge, der har været anbragt på børnehjem, oplever overgangen til et liv, hvor de skal klare sig selv, sammenlignet med tilsvarende unge i Danmark.

Målet er at skabe viden, der kan løfte professionelles arbejde med at identificere og hjælpe svage og udsatte borgere i en bred vifte af kontekster.

Chanceulighed i uddannelse

Inden for dette område ser vi på, hvordan chanceulighed opleves på danske ungdoms- og videregående uddannelser. Her ses eksempelvis på, hvilke muligheder internationale studerende har for at opnå læring på UCN’s uddannelser sammenlignet med danske studerende, samt på, hvorledes elever med en diagnose som ADHD, autisme og Tourettes syndrom opnår optimal undervisning og læring på danske ungdomsuddannelser.

Målet er at skabe viden om, hvordan uddannelser gennem eksempelvis strukturer og læringsmiljø bidrager til at afhjælpe eller skabe chanceulighed, samt viden om, hvorledes studerende selv oplever deres muligheder inden for disse læringsmiljøer. 

 

PROJEKTER I UDSATHED OG CHANCEULIGHED

Læs om tidligere projekter i forskningsprogrammet i UC Viden.

Beskrivelse af forskningsprogram

Læs beskrivelse af forskningsprogrammet: Udsathed og chanceulighed (PDF)

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge
Forskningsprogrammet er en del af Nationalt videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

NUBU er et omdrejningspunkt for arbejdet med udsatte børn og unge på tværs af professionshøjskoler, forskning og praksis.

Videncentrets formål er at opbygge, udvikle og formidle viden om udsatte børn og unge.

Docent Thomas Engsig fortæller om sin forskning i folkeskolen

Thomas Engsig er tilknyttet forskningsprogrammet udsathed og chanceulighed og forsker i folkeskolen, herunder særligt inklusion, udsathed og chanceulighed.


Kontakt

Thomas Thyrring Engsig
Docent

Tlf.: 72 69 06 27
tte@ucn.dk
Tanja Miller
Docent

Tlf.: 72 69 03 34
tnm@ucn.dk
Oline Pedersen
Docent

Tlf.: 72 69 07 09
olp@ucn.dk
Jeanette Barnewitz Leth
Programkoordinator

Tlf.: 72 69 07 91
jele@ucn.dk