Best Practice i Døgninstitutioner i Grønland 

Formålet med forskningsprojektet er at skabe viden om anbringelse på døgninstitutioner for børn og unge i Grønland.

Projektet er et samarbejde mellem Pædagoguddannelsen UCN, forskningsprogrammet ”Udsathed og Chanceulighed, Socialpædagogiske Seminarium Grønland og Center for kapacitetsopbygning, AAU. 

Projektet rummer fire hovedspor 

 1. Organisatorisk kapacitetsopbygning
 2. Pædagogisk kapacitetsopbygning
 3. Pædagogiske tilgange og interventioner
 4. Efterværn – hjælp til unge i forbindelse med udskrivning fra døgninstitution

I projektet observeres hverdagsaktiviteter for at få viden om, hvordan hverdagen er struktureret, og for at se hvordan børn og voksne samarbejder og deler ansvaret for at skabe den bedst mulige hverdag for alle.

Derudover ønsker vi også at få indblik i de fysiske rammer og dermed børnenes muligheder for fællesskab og for at kunne trække sig tilbage.

Hvem deltager i projektet?

Deltagende forskningsinstitutioner i projektet: 

 • Professionshøjskolen UCN
 • Aalborg Universitet (AAU) 
 • Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium (PI/ SPS) 

Deltagende døgninstitutioner i projektet: 

 • Gertrud Rask Minde, Sisimiut 
 • Kaassassuk, Nuuk 
 • Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq 
 • Prinsesse Margrethes Børnehjem, Tasiilaq 
 • Sarliaq, Ilulissat 
 • Sungiusarfik Ikinngut, Ililissat