Chancelighed i læreruddannelsen

Forundersøgelsen ønsker at styrke de studerendes empowerment ved konkret at spørge dem om, hvad den formelle samtale optimalt set kunne omhandle kvalitativt, samt om hvor stort behovet er kvantitativt? Dette forventes at foregå gennem et spørgeskema til nuværende 1. og 2. års studerende, der enten har været igennem statussamtalen eller står foran den.

Hvem deltager i projektet?

Henrik Madsen, Lektor
Læreruddannelsen, Aalborg
72690629
HNM@ucn.dk