Chanceulighed for studerende af Ikke uddannelsesvante familier

Dette forsknings- og udviklingsprojekt tager sit udgangspunkt i de studerende som finder det vanskeligt at være studerende; de studerende som starter deres uddannelse med en ulig chance for at gennemføre. 

Eksisterende undersøgelser og afhandlinger om samme emne eller undersøgelser som underbygger, at der er et behov samt at den omtalte gruppe har andre livsforudsætninger end børn af stærke forældre, og at der er en sammenhæng mellem baggrund og uddannelsesvalg samt chance for at fuldføre med et for dem tilfredsstillende resultat.

Vores undersøgelsesdesign bygger, på at vi i gruppen, indledningsvis har forsøgt at opnå en forforståelse for målgruppen og for tendenser i samfundet og uddannelsessystemet som har relevans for projektets problemstilling. Baseret på det teoretiske fundament omkring betydning og konsekvenser af social arv – for mønstre og tendenser for de unge fra uddannelsesfremmede miljøer, har vi et ønske om at få nogle af dem i tale, for dermed at kunne identificere og dokumentere de problematikker der gør, at de har en ulig chance for at gennemføre en uddannelse.

Hvis projektet ender ud i en bedre forståelse for de problematikker de studerende fra uddannelsesfremmede familier har, bliver det relevant at undersøge, om disse problemer skiller sig markant ud fra den resterende gruppe af studerende eller om de har samme problematikker. Endeligt skal resultaterne bruges til at skabe og tænke løsninger både på individplan, på tværs af klasserne men også i forhold til undervisergruppen, idet det ikke hidtil har været et fokusområde på afdelingsplan, hvor et sådant udviklingsarbejde med fordel kunne tage udgangspunkt i en fælles forståelse af gruppen.

Der ligger implicit i projektet en interesse for fremadrettet, at undersøge undervisernes interne diskurs i forhold til at mødet med de studerende samt tilgang til samme. Det kunne være interessant at forsøge at undersøge om den eksisterende diskurs har betydning for netop de uddannelsesfremmede studerenes chance som studerende, i form af undervisernes måde at se og møde den studerende på.

Hvem deltager i projektet?

Steen Nielsen, Adjunkt
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
Tlf: 72691437
stn@ucn.dk

Louise Esko, Underviser
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
Tlf: 72691445
loer@ucn.dk

Barselsvikar for Louise Esko:
Charlotte Jensen, Adjunkt
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
Tlf: 72691467
cjen@ucn.dk