Den synlige og opsøgende sygeplejerske

Dette projekt har til formål at skabe viden om, hvad socialt udsatte familier selv gør og hvad de har brug for hjælp og støtte til for at kunne forbedre deres sundhed fysisk og mental

Undersøgelser viser, at socialt udsatte borgere er interesserede i at gøre en indsats for at forbedre deres helbred – samme undersøgelser viser også, at socialt udsatte ikke har særlig stor tillid til sundhedssystemet, men når sundhedspersoner knyttes til det sociale arbejde kan tilliden opbygges.

Samtidig står sundhedsvæsenet overfor et paradigmeskifte, fra hvor borgeren tidligere kom til sundhedsvæsenet, blev indlagt og modtog behandling, til i dag hvor mange sengepladser er nedlagt, og kun de allermest syge bliver indlagt i væsentlig kortere tid en tidligere. Paradigmeskiftet smitter af på sygeplejersker og andre fagpersoner ansat i og udenfor sundhedsvæsenet, idet de i langt højere grad end tidligere må yde forebyggende og sundhedsfremmende arbejde udenfor hospitalet.

Projektet skal være med til at skabe viden om, hvordan sygeplejersker kan agere, være synlig og opsøgende i det nye paradigme i sundhedsvæsenet.

Denne viden sigter på at kunne pege på interventioner som ville kunne styrke socialt udsatte familiers sundhed. Fokus vil være på, hvad sygeplejersken kan gøre selvstændigt samt i samarbejde med andre faggrupper. Fokus vil også være på, hvilke faggrupper, der skal samarbejde og hvad der skal samarbejdes om.

Metode

Designet tager udgangspunkt i at indsamle data om, hvad målgruppen selv gør i forhold til for at fremme deres egen sundhed, og hvad de har de brug for hjælp og støtte til.

Databearbejdelse vil munde ud i en beskrivelse af interventioner, som kan styrke socialt udsatte familiers sundhed. Interventionerne kommer til at omhandle selvstændige interventioner fra sygeplejerskens side, samt tværfaglige interventioner. Dette kan også inkludere en beskrivelse af ændringsforslag i forhold til sygeplejerskeuddannelsen i det nye paradigme.

Læs mere om projektet i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Jette Cortnum, lektor
Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
72691066
jtc@ucn.dk

Brigitte Sørensen, lektor
Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
72 69 10 90
brs@ucn.dk