Følgeforskning på projekt Hul Igennem

Projekt Hul Igennem har det overordnede formål at bygge bro mellem regionens erhvervsliv og de internationale studerende på UCN i studietiden

Virkemidler i projektet er at gøre de studerende mere jobparate gennem socialt og professionelt netværk og skabelse af flere praktik og studiejobs gennem kontakt til erhvervslivet.

Projekt Hul Igennem tager udgangspunkt i en trebenet indsats igangsat af UCN International:

  1. Kulturværtprogrammet, hvor danske og internationale studerende matches med det formål at fremme kulturel sensitivitet samt skabe et større lokalt netværk
     
  2. Erhvervsmentorordningen, hvor internationale studerende matches med en mentor fra erhvervslivet med det formål at skærpe både de internationale studerende og det Nordjyske erhvervslivs kendskab og samarbejdspotentialer
     
  3. Proaktiv erhvervskontakt, med det formål at skærpe kommunikationskanalen og det direkte samarbejde mellem UCN og det Nordjyske erhvervsliv i forhold til fastholdelse af internationale dimittender både i forhold til skærpelse af praktik og studiejobs og mere permanente jobs efter endt uddannelse.

Følgeforskningens genstandsfelt

Følgeforskningen til projektet har til formål at øge kendskabet, og undersøge forhold, som gør sig gældende i forhold til fastholdelse af internationale studerende. Undersøgelsen skal danne baggrund for et dybere forskningsgrundlag på længere sigt på UCN, og tager sig derfor ud som et pilotinitiativ.

Følgeforskningens vil bestå i at følge og vurdere om de tre indsatser i projektet fører til, at der skabes større kommunikation og kontakt mellem erhvervsliv og internationale studerende. En kontakt der gerne skulle føre med sig, at de internationale studerende vælger regionens arbejdsmarked efter endt studie, men her i første omgang at de internationale studerende får mulighed for at vælge studiepraktikophold på virksomheder i Region Nordjylland.

Ved at følge de tre initiativer og undersøge betydningen af dem hver for sig og sammen i forhold til den overordnede målsætning: at fastholde flere internationale studerende i jobs i Danmark efter endt uddannelse, vil vi producere viden om hvordan de forskellige initiativer påvirker udviklingen og hvilken betydning initiativerne tillægges af de involverede i forhold til at vælge regionens arbejdsmarked efter endt uddannelse.

Der vil i undersøgelsen lægges vægt på om der viser sig sideeffekter i form af fx kontakter til kulturlivet eller andre uddannelsesinstitutioner. Ligesom initiativer på andre professionshøjskoler eller erhvervsakademier vil blive inddraget. 

Hvem deltager i projektet?

Anne Lassen Zakaria, Adjunkt
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
72691413 
alas@ucn.dk

Charlotte Bruun, Adjunkt
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
72691478
chb@ucn.dk

Helle Grandt Aaen, Adjunkt
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
72691642
hga@ucn.dk

Tanja Miller, Docent
Pædagoguddannelsen i Aalborg
72690334
tnm@ucn.dk