Kvalitet i dagtilbud - hvordan, hvad og hvorfor?

Der mangler, ifølge Uddannelses- og forskningsministeriet, forskningsbaserede, empiriske og repræsentative afdækninger af, hvilke forhold der bidrager til god kvalitet i dagtilbuddene, samt hvad der er de danske dagtilbuds styrker og svagheder.

Forskningsprojektet modsvarer således behovet for viden om kvaliteten i danske dagtilbud, og hvordan den kan fremmes.

Projektet gennemføres i samarbejde med en række kommuner ( pt. Frederikshavn, Hjørring, Norddjurs og Aalborg Kommune), hvor ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale – version 3) anvendes i observationer, hvor fra der på et meget sikkert grundlag producerer baselines for kommunerne. Data angiver statistisk en aktuel status for kvaliteten i dagtilbud og viser hvilken effekt dagtilbud af høj kvalitet kan have for børns trivsel, inklusion og læring.

Projektet udvikler endvidere forskningsbaserede pejlemærker for, hvordan der gennem pædagogisk udvikling og tidlig indsats i samspil med hjemmene skabes læringsmiljøer, der reducerer læringsulighed og favner alle børn.

Projektet startede i 2016 og fortsætter med bevilling fra PU, A2L, Forskningsprogrammet Udsathed og Chanceulighed, Fokuseret forskningstid fra FoU afdelingen og medfinansiering af de deltagende kommuner i 2018-19.

Målene er

  1. At undersøge kvalitet i dagtilbud i Danmark, på en måde der tager højde for danske forventninger til, hvad der konstituerer kvalitet i dagtilbuddet, og til hvad børn skal lære (ny styrket læreplan), herunder et særligt fokus på udsatte børn. Det undersøges bl.a. om måleværktøjet (ECERS-3) indfanger de kvaliteter dansk lovgivning ønsker fremmet.
  2. At udvikle og afprøve et eventuelt udvidelsesmodul i et større antal danske institutioner med henblik på at sikre validitet og reliabilitet. Dette udvidelsesmodul skal operationaliseres, så det kan bruges som måleinstrument på linje med ECERS-3 (fx udeleg/ udeområder)
  3. At gennemføre en national kortlægning og analyse af kvaliteten i alle danske dagtilbud ved hjælp af ECERS-3 og det nye udvidelsesmodul (et sample på ca. 25 institutioner nationalt fordelt eller i større skala, afhængig af ekstern finansiering og samarbejde)
  4. På baggrund af den nationale kortlægning gennemføres en samkørsel med andre data nationalt og en sammenligning med internationale resultater (sammenligne lande og undersøge forskellene).
  5. Gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der involverer forældrene i debatten om kvalitet

Samarbejde med praksis

UCN’s projektdeltagere er certificerede observatører, der forestår dataindsamling. Data bearbejdes og analyseres og formidles som kommunerapport og som institutionsrapporter til de deltagende dagtilbud. Disse rapporter fremlægger data på institutionsniveau, der anvendes som ledelsesværktøj i institutionens pædagogiske udvikling.

Inddragelse af studerende

Studerende på pædagoguddannelsen er tænkt ind i projektet i form af øvelse i dataindsamling og vurdering af evidens. Værktøjet og observationsøvelser mv. indgår som element i undervisningen på det nationale modul til specialiseringen i dagtilbud. De data, der indsamles i forskningsprojekt , indgår i opbygning af en database, som de studerende på kan stille (forsknings)spørgsmål til og anvende i øvelsessammenhæng f.eks. som viden og metode i SK1 projekter og BA projekter osv.]

Mere information

Læs mere om projektet Kvalitet i dagtilbud – hvordan, hvad, hvorfor? i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Projektleder

Torben Næsby
Pædagoguddannlesen
72690520
trn@ucn.dk

Projektdeltagere

Christina Medom, act2learn pædagogik

Anette Hvolby, act2learn pædagogik

Mathilde E Rasmussen, act2learn pædagogik

Helene L Bering, act2learn pædagogik

Margit M Nielsen, act2learn pædagogik

Birgitte S Pedersen, Pædagoguddannelsen

Karsten B Skytte, Pædagoguddannelsen

Ebbe Agerbæk, Pædagoguddannelsen

Susanne Elbæk, Pædagoguddannelsen

Heidi B Okslund, Pædagoguddannelsen

Projektdeltagere udenfor UCN

Dagtilbud i Frederikshavn, Hjørring, Norddjurs og Aalborg Kommune.
Nationalt Center for Skole- og dagtilbudsforskning (NCS).