Kvalitet i dagtilbud – hvordan, hvad, hvorfor?

Hvad er høj kvalitet i dagtilbud i Danmark og kan der empirisk påvises sammenhæng mellem kvalitet og børn i udsattes positioners muligheder for læring og udvikling?

Kvalitet i dagtilbud er, ifølge dagtilbudsloven, når alle børn oplever et omsorgsfuldt og trygt udviklingsmiljø, hvor de trives og deltager aktivt i stimulerende læringsmiljøer og fællesskaber. Kvalitet i dagtilbud er et udfordrende begreb, da kvalitet som begreb er relativistisk, objektivt, universelt og kontekstafhængig. Når vi alligevel vælger at arbejde med kvalitet som begreb bunder det i at forskningsfelter som tidlig barndom, evalueringsforskning og institutionsforskning allerede bidrager med forskellige udgaver og forståelser af kvalitet. I vores sammenhæng lyder spørgsmålet – hvordan kan vi arbejde med at vurdere kvalitet forstået som det, der skal til for at indfri intentioner i dagtilbudsloven?

Vi arbejder med to ligestillede problemfelter. Det første drejer sig om at vurdere kvalitet – hvilke redskaber og hvordan analyserer vi indsamlede data? Den andet drejer sig om kvalitet forstået som lige muligheder for læring og trivsel. Med andre ord med et særligt fokus på børn i udsatte positioner og deres muligheder for trivsel og læring.

Forskningsprojektet består af to hovedspor, der drives af hver sine underspørgsmål.

Kvalitetssporet undersøger:

  1. hvad konstituerer kvalitet i danske børnehaver?
  2. styrker og svagheder ved anvendelse af ECERS-3 som vurderingsredskab med fokus på alignment mellem items i ECERS-3 og formålsparagraf samt læreplanen i dagtilbudsloven.

Børn i udsatte positioner sporet undersøger:

  1. hvordan løser højkvalitetsbørnehaver og lavkvali-tetsbørnehaver i Danmark udfordringer med at skabe læringslighed i hverdagen for børn i udsat-te positioner?
  2. styrker og svagheder ved anvendelse af ECERS 3 som vurderingsredskab når det gælder målgruppen af børn i udsatte positioner

Mere information

Læs mere om projektet Kvalitet i dagtilbud – hvordan, hvad, hvorfor? i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Tanja Miller, docent
Pædagoguddannlesen
72690334
tnm@ucn.dk

Torben Næsby
Pædagoguddannlesen

Karsten Brinkmann Skytte
Pædagoguddannelsen

Birgitte Skov Pedersen
Pædagoguddannelsen

Heidi Bang Okslund
Pædagoguddannelsen

Christina Medom
act2learn pædagogik

Helle Lykke Bering
act2learn pædagogik

Forskningsprojektet udføres i samarbjede med Norddjurs-, Frederikshavn- og Hjørring kommune. Kommunerne stiller deres dagtilbud til rådighed for baselineundersøgelsen, hvor der indsamles data ved hjælp af observatører, der er certificerede i anvendelse af ECERS- 3 og dermed sikres at data har det nødvendige reliabilitet og validitet.

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling