Madklubben LUMA – det gode måltid som brobygger

Projektet skal undersøge om sundheden og trivslen øges for de børn og familier, der deltager i Madklubben LUMA, herunder undersøge om deltagerne i Madklubben LUMA tager tankerne bagved ’det gode måltid’ til sig og bruger det i hverdagen.

Projektet skal ligeledes undersøge, hvorvidt de deltagende børn og familier får skabt sig et socialt netværk gennem deltagelsen i Madklubben LUMA, samt hvilken betydning det har for studerende fra UCN Skolevangen at deltage i Madklubben LUMA i forhold til deres professionsuddannelse. Herunder hvilke kompetencer de studerende erhverver sig gennem projektet.

Madklubben LUMA er opstået som et samarbejdsprojekt mellem Hjørring kommune og sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen på UCN Hjørring. Madklubben startede i 2012 og forløber over 8 mandage to gange om årligt. Madklubben går ud på, at studerende fra UCN Skolevangen sammen med børn fra Børne og Ungehuset i Hjørring tilbeder mad sammen. Maden serveres for børnenes familier samt de deltagende børn og studerende. Mens de studerende og børnene laver mad, tilbydes forældrene afslapning i samme lokale, hvor maden tilberedes. Pædagoger fra Børne- og Ungehuset deltager i madklubben, dels fordi de kender børnene og familierne, dels for at kunne vejlede de studerende i forhold til konkrete problemstillinger, der opstår undervejs.

Implementering

Vi ønsker at resultaterne af projektet kan være med til, at udvikle og kvalificere Madklubben LUMA og eventuelt inspirere til lokale projekter andre steder lokalt eller nationalt.

LUMA er allerede en del af tilbudet om et valgfagsmodul på sygeplejeskeud-udannelsen. Ønsket er at vi via projektet kan være med til at kvalificere Madklubben LUMA, så det også kan være en del af et valgstilbud til pædagog- og lærerstuderende.

Forskningsspørgsmål

Hvilken betydning har etableringen af ’det gode måltid’ i forhold til sundhedsfremme samt relations- og netværksdannelse mellem børn og familier i målgruppen, med henblik på deres trivsel og sundhed i et udsat boligområde i Hjørring Vestby?

Hvilken betydning har det for studerende fra UCN Skolevangen at medvirke i et tværfagligt projekt i et udsat boligområde, og hvilke kompetencer oplever de studerende at have erhvervet gennem projektet i relation til socialt arbejde i udsatte boligområder?

Mere information

Læs mere om projektet Madklubben LUMA - det gode måltid som brobygger i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Britta Nielsen, Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring
72691230
BRN@ucn.dk

Camilla Finsterbach Kaup, Adjunkt
Pædagoguddannelsen, Hjørring
72690724
CMF@ucn.dk

Annemarie Dalsgaard, Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
72691227
and@ucn.dk

Hjørring Kommune, Børne- og ungehuset Lundegården står for afholdelse af Madklubben LUMA.

 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling