Move Motivator (MoMo)

Om læreren og pædagogen som rollemodel for bevægelse i folkeskolen

Bevægelse er det element fra Folkeskolereformen, der er blevet taget bedst imod af eleverne, men stadig oplever omkring 33 % af lærerne og pædagogerne, at de har svært ved at integrere bevægelse i løbet af en skoledag, og især har de svært ved at motivere de mindst aktive elever. Og eftersom kun få skoler har en strategisk organisering i form af en bevægelsespolitik, er det især lærernes og pædagogernes ansvar, at bevægelsen sker. Intenational forskning viser, at lærernes attituder afhænger meget af deres forventninger til, hvor motiverede eleverne er for idræt, jo mere motiveret eleverne er, desto mere understøttende rolle indtager lærerne, og omvendt bliver lærernes attituder mod de mindre motiverede elever mere kontrollerende med mindre bevægelseseffekt til følge. Et studie fra Danmark har som det eneste fokus på de mindst aktive elevers oplevelse af bevægelse i folkeskolen, men det er ikke koblet til lærernes eller pædagogernes rolle for bevægelse.

Formålet med forskningsprojektet er derfor at producere viden om lærere og pædagogers indflydelse på at fremme bevægelse hos børn, der er mindre fysisk aktive i løbet af en skoledag, og på baggrund her af at udarbejde nogle anbefalinger, der kan bidrage med at optimere børnenes muligheder for bevægelse.

MoMo-projektet er et multiple-case study, hvor det er udvalgt 3 skoler i Aalborg Kommune, hvor empiriindsamlingen finder sted i foråret og efteråret 2018.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Skoleforvaltningen, Center for anvendt kommunal sundhedsforskning (CAKSA) i Aalborg Kommune og projektleder fra UCN. Der gives fra skoleforvaltningsniveau udtryk for, at mange lærere og pædagoger mangler viden om, hvorledes de skal understøtte de mindst aktive elever i Folkeskolen, der i litteraturen også ofte vurderes som udsatte på andre parametre. Flere studier viser, bl.a. den Europæiske Skolebørnsundersøgelse fra 2014, at polariseringen mellem de børn der bevæger sig meget og lidt er stigende.

Samarbejde med praksis

Der samarbejdes med tre folkeskoler i Aalborg Kommune. Skolerne er udvalgt ud fra en strategi om maksimal variation med udgangspunkt i deres Sociale Profil, størrelse, beliggenhed og deres tilgange til bevægelse.

Inddragelse af studerende

Der rekrutteres fysioterapeutstuderende fra 7. semester via Ideopslag i Projektbanken på fysioterapeutuddannelsens hjemmeside. De studerende indsamler data om elever på 3. årgangs fysiske aktivitetsniveau via et objektivt validieret måleredskab (Stepwatch 3 – accelerometer-/skridtmåler) på de tre skoler i Aalborg Kommunen MoMo-projektet arbejder sammen med. Disse data indgår dels i de studerendes BA-projekt, og dels videregives resultaterne til MoMo-projektet hvor de bruges til at udvælge de mindst aktive elever til observationer og interviews.

Hvem deltager i projektet?

Projektleder/projektansvarlig

Anette Bentholm, lektor/ph.d.
Fysioterapeutuddannelsen
72690952
anb@ucn.dk

Projektdeltagere

Forskere ved Active Living og FiiBL, SDU. De bistår med faglig sparring omkring projektet og skrivningen af de videnskabelige artikler.