Natur, udeliv os science i dagtilbud i Nordjylland

Projektet har til formål at støtte og udvikle pædagogers arbejde med  det kommende læreplanstema natur, udeliv og science. Særlige er der fokus på pædagogens naturfaglige kompetencer, herunder didaktiske kompetencer til at understøtte  pædagogisk arbejde med læreplanstemaet.

Projektet vil i samarbejde med praksis, afdække behov og ønsker  i forhold til at udvikle den enkelte pædagogs kompetencer.

Science eller emergent science (Brostrøm og Frøkjær, 2015) beskriver barnets gryende forståelse for de  lovmæssighederder findes i naturen. Denne pædagogiske tilgang skal udfodre og fremme børns legende og lærende tilgang til verden, uanset social og kulturel baggrund. Der skal skabes mulighed for at undersøge, udforske og analysere  sammenhænge og fænomner i naturen. Barnets naturlige nysgerrighed og interesse for spørgsmål om naturen, skal undersøttes af pædagogerne med forskellige pædagogiske metoder. EVAs forskningsrapport (2015) viser, at daginstitutionernes læringsplanstema om natur og naturfænomener er præget af en udelivstilgang, hvor der er mindre fokus på det naturfaglige indhold. Dette projektet har som mål, at pædagogerne bygger deres praksis op omkring mere viden, indsigt og forståelsen for natur og naturfænomener, samt relevante sciencetilgange.

Projektet  lægger vægt på en nysgerrig, udforskende og undersøgende tilgang til børnenes læring i forbindelse med det nye læreplanstema. Pædagogerne skal i projektet opnå kompetencer til at støtte og implementere disse opgaver, bl. a ved hjælp digitale redskaber. Desuden har projektet fokus på at afdække og afhjælpe forskellige  overgangsproblematikker mellem daginstitution og grundskole (Astra, 2017)

Projektet arbejder efter følgende problemstilling:

”Hvorledes kan pædagoger udvikle kompetencer til at designe læringsaktiviter, der inddrager digtalt støttede og undersøgende tilgange til  natur, udeliv og science for alle børn” ?

Samarbejde med praksis

Projektet vil samarbejde med de institutioner som samtidig øsnker at deltage i UCN´s uddannelsesforløb. Udvalgte og interesserede instutionerskal i samarbejd med med UCN projketmedarbejdere i fælleskab levere data i form af interviews, filmsekvanser, skriftilgt evalueringer, der til sidst kan oprettes i en fælles database

Inddragelse af studerende

Studerende fra pædagoguddannelse fra specialsieringen dagtilbud, valgfaget natur og udeliv samt bachelorprojektet tænkes ind i projekt. De studerende for mulighed for at afprøve aktiviteter, indetificer problemstillinger med det nye lærplanstema indsamle erfaringer og desuden kan de studerende bibringe ny viden til undervisningen samt bidrage til den nævnte database.

Hvem deltager i projektet?

Projektleder/projektansvarlig

Frank Storgaard, lektor
Pædagoguddannelsen
72690496
frs@ucn.dk

Projektdeltagere

Steffen Elmose, Lektor og ph.d. 
Læreruddannelsen

Daginstitutioner i Nordjylland