Ph.d.-projekter

Se oversigt over ph.d.-studerende tilknyttet forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed

 

Anne Sophie Kjeldahl

Pædagoguddannelsen
Leg og æstetik i børnehaven - En undersøgelse af sammenhængen mellem æstetiske læreprocesser og børns leg og deltagelse

Hanne Kusk

Pædagoguddannelsen
Æstetiske samskabelsesprocesser mellem børn, pædagoger og kunstnere

Jennifer Ann Skriver

Pædagoguddannelsen
Legenede æstetiske læreprocesser i uddannelsen af pædagoger

Lotte Laursen

Læreruddannelsen
Legende læring og undervisningspraksis i et stemningsperspektiv i uddannelsen af undervisere

Mikkel Tore Eskildsen

Pædagoguddannelsen
In- og eksklusionsprocesser omkring de yngste børn i vuggestuens hverdagsliv

Nadia Norling Tshili Klarsgaard

Pædagoguddannelsen
Social retfærdighed i børnehave – et ph.d.-projekt med fokus på in- og eksklusion