Samarbejde

Læs om hvem og hvordan Udsathed og chanceulighed samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere

Vi tilbyder samarbejdsprojekter af kortere eller længere varighed, fra afgrænsede projekter af få ugers varighed til 3-årige ph.d.-projekter. I ethvert samarbejde samler vi et tværfagligt hold med de aktører, vi anser for at have den optimale kombination af kompetencer for at belyse og løse den pågældende udfordring. Ud over borgerne og praktikerne selv kan dette bl.a. omfatte kommuner, institutioner, hjælpeorganisationer samt forsknings- og videnmiljøer, både internt på UCN og eksternt i form af universiteter eller de andre danske University Colleges.

Vores mål er at skabe værdi for den enkelte borger gennem frembringelse af viden, der kan anvendes i praksis af eksempelvis personalet på institutioner, offentlige beslutningstagere og bevillingsgivere samt undervisere på ungdoms- og videregående uddannelser. Forskningen retter sig mod velfærdsprofessionerne, og resultaterne bidrager til at styrke videngrundlaget på uddannelserne. Forskningen skriver desuden sig ind i empirisk praksisnær forskningstradition.

Nationale samarbejdspartnere

RUC

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

Nationalt Videncenter for udsatte børn og unge (NUBU).
Dansk Evalueringsselskab
Aalborg Universitet

Institut for læring og kommunikation

Institut for sociologi og sociale forhold

Kommuner i Region Nordjylland
  • Aalborg 
  • Rebild
  • Hjørring
  • Viborg
Kommuner i Region Sydjylland
  • Fredericia Kommune
  • Esbjerg Kommune
  • Langeland Kommune (Sundhedscenteret)
  • Foreningen Korskær (Fredericia Kommune), samarbejde med frivillige, kommune og boligforening i udsat boligområde i Vestbyen

 

Internationale samarbejdspartnere

London University

Institute for Early childhood and education v/ IP Iram Siraj and Brenda Taggart

Manchester University

Center for equality in education v/ IP Alan and Kirstin Kell

Gøteborg Universitet

Dept. of education, communication and learning v/ Sonja Shiridan og IP Ingrid Pramlin (early childhood) 

Chapell Hill

Early Childhood invironment rating schale. Clifford, Harms og Debby. 

European Educational Research Association

Netværk om socialt udsatte, netværk om evaluering og tests.

Nordic Conference Education Research

Netværk om videregående uddannelse, netværk om inklusion, netværk om socialpædagogik, netværk om barndom.

European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents – EUSARF
Maastricht Universitet

Ph.d. Kristine Sørensen, Koordinator, Europæiske Health Literacy Projekt

Høgskolen i Oslo og Akerhus

Prodekan Ivan Harsløf

Södertörn University

School of Culture and Education, Professor of Education Meeri Hellsten

University of Jyvaskyla, Finland

Faculty of Education, Senior Researcher, Dr. Elina Lehtomaki

The Vietnam Institute of Educational Sciences, Hanoi
HCMC National College of Education in Ho Chi Minh City, Vietnam
PädQUIS gGmbH, An-Institut der Alice-Salomon Hochschule, Berlin

Hee-Jeong Lee 

Wolfgang Tietze