Gå til hoved indhold

Vi forsker blandt andet i undervisningsformers konceptuelle indhold og metoder, design af læringsrum, undervisningsprincipper, spilbaserede undervisningsformer, digitalt medieret undervisningsdesign og grænsekrydsning mellem teori og praksis. Derudover forsker vi i, om og hvordan digitale teknologier og undervisningsdesign kan bidrage til bedre og/eller mere undervisning. Vi har en særlig interesse for udvikling af undervisnings- og uddannelsesdesign, som understøtter realiseringen af Refleksiv Praksislæring.

Projekt

BEDRE OVERGANGE

Projektet har til formål at bidrage til at kvalitetsudvikle overgange mellem teoretiske og kliniske forløb for at sikre bedre fastholdelse af studerende i sygeplejerskeuddannelsen på UCN. I projektet fokuserer vi på tre områder, 1. Situationel vejledning koblet til rammen Fundamentals of Care, 2. Første møde med klinisk praksis som uddannelsessted og 3. Anvendelse af podcasts om bl.a. sygeplejeteori til at støtte de studerende. 

Projekt

PAESIC

Projektet PAESIC er støttet af EU og har haft til formål at understøtte den sociale inklusion i klasseværelset af børn med flygtninge eller indvandrerbaggrund. Projektet har gennem forskning, eksperimenter og udforskning bidraget til at designe inklusionsmetoder og undervisningsmateriale til lærere, der kan fremme social inklusion i folkeskolen. Projektet har udviklet en digital platform, hvor der på baggrund af studiet er udviklet online-kurser for undervisere og en e-bog samt en værktøjskasse for skoleledere.

Kontakt

Susanne Dau

Docent

E-mail:
sud@ucn.dk
Telefon:
72691246