Gå til hoved indhold

Formålet er at bidrage til udvikling af nye og relevante forskningsbaserede indsatser indenfor anvendelse af digitale teknologier. Denne forskningsbaserede viden omsætter vi i uddannelser, praksis og erhverv med henblik på at innovere og udvikle de sundhedsfaglige professionsuddannelser og den praksis professionerne agerer i. 

Et centralt afsæt for forskningen er at arbejde med samskabende processer med henblik på at udvikle viden, der kan sikre et konstruktivt samspil mellem det enkelte menneske og teknologi. 

På UCN sigter vi mod at være en attraktiv forskningspartner for andre forsknings- og vidensinstitutioner, private virksomheder og offentlige samarbejdspartnere såvel regionalt, nationalt som internationalt.

Forskningscentret er involveret i en række forskellige forskningsprojekter. Herunder nævnes tre eksempler.

Projekt

SKILLS4HL

Projektet er et europæisk Erasmus+ projekt og inddrager skandinaviske samarbejdspartnere. Projektet bidrager til udvikling af et digitalt curriculum for sundhedsprofessionelle ift. Health Literacy (HL) hos mennesker, der er i risiko for at udvikle demens. Hensigten er, at de sundhedsprofessionelle bliver i stand til at identificere og handle på de behov, som mennesker med risiko for at udvikle demens har i mødet med sundhedsvæsenet. Dette med henblik på skabe øget sundhed, livskvalitet og forhåbentlig nedsat risiko for at udvikle demens. 

Projekt

IDEAHL

Projektet er et europæisk HorizonEurope-projekt og inddrager 14 europæiske samarbejdspartnere. Projektet har til formål at udvikle og teste viden, modeller og policy for Health Literacy (HL) og Digital Health Literacy (DHL) med henblik på, at borgerne bliver digitalt kompetente i relation til at leve et sundt og aktivt liv. Den genererede viden skal danne afsæt for, at der kan udvikles en omfattende og inkluderende Digital Health Literacy strategi i Europa.

Projekt

INNOCOMPTEC

InnoCompTec er et Interreg-projekt, der kompetenceudvikler plejehjemsansatte i forebyggelse af smittespredning. Projektet ledes af Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Mölndal Kommune, Campus Mölndal, Danish Life Science Cluster og UCN. I projektet udvikles simulationsteknologier (VR- og AR-teknologi) til at træne forebyggelse og håndtering af smittespredning, samt avatars til at træne dialog med borgere og pårørende. I alt kompetenceudvikles 60 plejehjemsansatte i Danmark og Sverige. UCN står for effektevaluering af projektet.

Se alle projekter, publikationer og forskere

Projekter
Projekter

Vi har fokus på forskningsaktiviteter i samarbejde med praksis, erhverv og andre videnspartnere indenfor det social- og sundhedsfaglige felt.

Publikationer
Publikationer

Arbejdet i forskningscenteret munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængelige til download.

Forskere
Forskere

Forskningscentret har en række aktive forskere tilknyttet med en dyb og bred indsigt i sundhed og anvendt teknologi.

Forskningssamarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland

UCN og Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder om at sikre verdens bedste diabetesbehandling og et bedre liv for mennesker med diabetes. Samarbejdet har konkret handlet om det digitale børneunivers, herunder Steno-appen og VR-kost; to teknologier, der skal hjælpe børn og forældre til at komme godt i gang med diabetesbehandlingen.

Diana Schack Thoft fortæller om sin forskning

Diana Schack Thoft er docent og forskningsleder på Professionshøjskolen UCN og forsker i demens, herunder hvordan man kan give mennesker med demens og deres pårørende en stemme i forskningen med henblik på at sikre, at der i højere grad kan identificeres og udvikles initiativer, som opleves relevante og brugbare for dem, som lever med sygdommen.

Kontakt

Diana Schack Thoft

Forskningsleder

E-mail:
dst@ucn.dk
Telefon:
72691056

Jette Bangshaab

Forskningskoordinator

E-mail:
jtb@ucn.dk
Telefon:
72690330