Gå til hoved indhold

Overordnet set vil forskningen i brugerinvolverende metoder være rettet mod sundhedspraksis og sundhedsuddannelser. Forskningen kan bidrage til en demokratisk, etisk og praksisnær udvikling, der kommer brugerne til gavn og opleves relevant, brugbar og mulig at implementere. Implementeringen kan ske både ift. individuel brugerinvolvering (eget forløb), en organisatorisk brugerinvolvering (kvalitetsudvikling) samt pårørendeinvolvering. 

Vi fokuserer specifikt på brugerinvolverende metoder ift.: 

  • Sårbare grupper
  • Uddannelse
  • Sundhedsfaglig praksis

For alle tre fokusområder er gældende, at der arbejdes med at udvikle, anvende og evaluere brugerinvolverende metoder mhp. at styrke sygeplejestuderende og sygeplejerskers kompetencer i at anvende brugerinvolvering i en sundhedsfaglig kontekst til gavn for den enkelte borger/patient.

Projekt

SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE

Projektet har til formål at udvikle og styrke samarbejdet med pårørende til indlagte patienter på en medicinsk og en kirurgisk afdeling på et offentligt regionshospital. Projektet ønsker at besvare, hvad der kendetegner den nuværende tilgang til samarbejdet med pårørende, samt hvordan brugerinvolverende processer kan udvikle og implementere metoder og værktøjer til systematisk inddragelse af pårørende. Projektet gør brug af metoder og principper med udgangspunkt i patient- and public involvement (PPI) i forskningsprocessen. 

Projekt

BEDRE OVERGANGE

Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan overgange mellem klinik og teori for 1. sem. sygeplejestuderende bedst kan tilrettelægges, så motivation og læring i uddannelsen fastholdes, dels at udvikle refleksionsredskaber til styrkelse af situationel vejledning i klinik på sygeplejerskeuddannelsens 3. og 6. sem. Refleksionsredskaberne udarbejdes med udgangspunkt i begrebsrammen Fundamentals of Care.

Projekt

INVOLVERING AF PATIENTER I UDVIKLINGEN AF ONLINE-INFORMATION

Information, tryghed og rådgivning er nøglekomponenter i håndteringen af mennesker med lænderygsmerter. Dog er den konsultationstid, der er til rådighed i almen praksis for hver patient, ofte begrænset. Derfor er der behov for nye metoder til at understøtte information og rådgivning, eksempelvis online-teknologier. Ved at involvere patienter i udviklingen af online-information kan vi producere mere brugervenligt indhold og design og optimere brugertilfredsheden.

Kontakt

Susanne Dau

Docent

E-mail:
sud@ucn.dk
Telefon:
72691246

Daniel Krag Nielsen

Adjunkt

Telefon:
72691241