Kontakt UCN

Henning Holt Christensen
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Hjørring

72690525
hhc@ucn.dk