Kontakt UCN

Jesper Jensen
Uddannelsesleder
Pædagoguddannelsen Aalborg

72690714
jeje@ucn.dk