Kontakt UCN

Nicolai Suhr Jensen
Ledelses- og organisationskonsulent
UCN act2learn Ledelse og Organisation

72691687
ncj@ucnact2learn.dk