Kontakt UCN

Stinne Bruhn
Lektor/studievejleder
Ergoterapeutuddannelsen

72690927
sbo@ucn.dk

Uddannelser
Uddannelse
Ergoterapeut
Uddannelsesinstitution
Århus Ergoterapeut- og Fysioterapeutskole
Land
Danmark
Afslutningsdato
2000
Uddannelse
Cand. pæd. pæd. psyk.
Uddannelsesinstitution
DPU, Århus
Land
Danmark
Afslutningsdato
2009