Øvrige uddannelser

Du kan opgradere din uddannelse med et efter- og videreuddannelsesforløb af kortere eller længere varighed, som tager udgangspunkt i din hverdag og erfaring.

Vores øvrige uddannelser dækker over uddannelsesforløb inden for henholdsvis det sundhedsfaglige, pædagogiske og teknisk- og produktionsrettede område.

Uddannelser på det sundhedsfaglige område

Specialuddannelser:

 • Anæstesiologisk sygepleje og Intensiv sygepleje
 • Paramedicineruddannelse
 • Akutuddannelse
 • Specialuddannelse i borgernær sygepleje
Uddannelser på det pædagogiske område
 • ICDP-uddannelse (International Child Development Programme)
 • Neuropsykologi og Neuropædagogik
 • Supervisionuddannelse
 • National grunduddannelse (NGU)
 • Specialpædagogisk basisuddannelse (SPB)
 • Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik
 • CPS - Fælles proaktiv problemløsning
 • LP-modellen
Uddannelser på det tekniske og produktionsrettede område
 • To varianter af Gas-, vand og sanitetsmesteruddannelse
 • Servicedesign

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring