Akutuddannelsen

UCN act2learn udbyder akutuddannelsens basismodul, der giver dig kompetencer til at give akut indlagte patienter behandling, pleje og observation af høj kvalitet

Basismodulet henvender sig til dig der er sygeplejerske på en afdeling, der modtager akutte patienter eller skal arbejde på en akutafdeling, fælles akutmodtagelse, fælles akutafdeling eller akutmodtagelse.

Basismodulet i akutsygepleje giver dig kompetencer til at give akut indlagte patienter behandling, pleje og observation af høj kvalitet. Modulet kvalificere dig ligeledes til at kunne identificere og intervenere i forhold til den akut kritisk syge patient, samt kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Målet med basismoduler er, at sygeplejersken:

 • Kvalificerer sine kompetencer i det akutte arbejde, målrettet patienter med akutte symptomer med særligt fokus på observation, analyse og vurdering af komplekse symptombilleder.
 • Kan genkende og handle adækvat i forhold til symptomer og kritisk sygdom.
 • Kan analysere og reflektere over specifikke situationer på grundlag af udvalgte teorier og cases.
 • Styrker sine teoretiske forudsætninger og færdigheder som afsæt for øgede handlekompetencer.
 • Styrker sine kommunikative færdigheder.
 • Øger sin viden om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i forbindelse med modtagelse og behandlingen af den akutte patient.
 • Kender sin og andres rolle i det tværfaglige team. Kan træffe og begrunde faglige beslutninger ud fra teori, metoder og forskningsresultater relateret til akutområdet.
 • Udvikler sine forudsætninger for at medvirke til at sikre det gode patientforløb.
 • Kan anvende litteratur, relevante standarder og retningslinjer, for derved at kunne prioritere og arbejde analytisk og problemløsende.
 • Udvikler en begrebsforståelse, der giver baggrund for at reflektere over egen praksis.
 • Øger sin viden og handlekompetencer om udviklingen inden for akutmedicin og akutsygepleje og derved kan medvirke til udvikling af akutsygeplejen.

Du kan læse mere om basismodulet i uddannelsesordningen.

Adgangskrav

På uddannelsen optages ansøgere med dansk autorisation, der opfylder følgende betingelser:

 • Mindst 1 års erfaring indenfor det akutte område med modtagelse af akutte medicinske, kirurgiske, psykiatriske og/eller tilskadekomne patienter.
 • Ansættelse i akutafdeling, fælles akutmodtagelse, fælles akutafdeling eller akutmodtagelse.

Du kan søge dispensation for optagelseskriterierne i det regionale uddannelsesråd. Henvendelse til uddannelsesleder Karina Løvendahl Dybbro på k.dybbro@rn.dk.

Uddannelsens øvrige moduler kan købes ved Region Syddanmark.

Uddannelsesordning og regelgrundlag

Læs om uddannelsesordning og regelgrundlag på akutuddannelsens basismodul.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik