Basismodul i akutsygepleje

Basismodul i akutsygepleje er en videreuddannelse på det akutmedicinske område og det første modul af en samlet akutsygeplejeuddannelse

Formålet med uddannelsen er at give dig de aktuelle og nødvendige kompetencer så du kan tilbyde akut indlagte patienter behandling, pleje og observation af høj kvalitet, og sikre gode patientforløb. Formålet er derudover at du styrker og videreudvikler dine kommunikative færdigheder i forhold til at indgå i det tværfaglige samarbejde omkring den akutte patient.

Indhold 

I uddannelsen får du teoretisk undervisning inden for følgende områder:

  • Introduktion til ABCDE- og Triageringsprincipperne i akut behandling
  • Observationer, symptomer, monitorering og behandling af patienter med akutte tilstande
  • Det akut syge barn
  • Særlige forhold i relation til den ældre patient
  • Mono- og tværfagligt samarbejde med primær sektor
  • Patientsikkerhed, dokumentation og jura i forbindelse med modtagelse af den akutte patient
  • Kommunikationsfærdigheder og samarbejde
  • Observation, håndtering af modtagelse af den akutte patient og samarbejde i teams
  • Avanceret genoplivning

Målgruppe

”Basismodul i akutsygepleje” henvender sig til sygeplejersker i Regionens Akutmodtagelser (AM) og Akutte Modtageafsnit (AMA), der skal varetage særlige eller mere specialiserede funktioner som eksempelvis triage eller delegerede behandlinger.

Arbejdsform

Undervisningsformen består primært af teoretiske oplæg, dialog og casearbejde, og ud vil have mulighed for erfaringsudveksling undervejs. I uddannelsen indgår simulationstræning, sådan at du får mulighed for at afprøve din nye viden, inden det samlede forløb afsluttes med en skriftlig prøve.

I uddannelsen indgår klinisk uddannelse i 360 timer. Den kliniske uddannelse planlægges i et samarbejde mellem klinisk praksis og uddannelsesleder Lene Koldkjær Decker, Region Nordjylland.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Optagelseskrav
Mindst 1 års erfaring indenfor det akutte område med modtagelse af akutte medicinske, kirurgiske, psykiatriske og/eller tilskadekomne patienter. Ansættelse i akutafdeling/fælles akutmodtagelse/fælles akutafdeling/akutmodtagelse.

Start
09.10.2018

Slut
29.11.2018

Tilmeldingsfrist
14.09.2018

Tidspunkt
9.10 + 10.10 + 11.10 + 30.10 + 31.10 + 1.11 + 13.11 + 14.11 + 15.11 + 27.11 + 28.11 + 29.11.

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD