Specialuddannelsen i anæstesi

Uddannelsen giver dig de fornødne kundskaber og tekniske færdigheder til at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske

Gennem anæstesiuddannelsen uddanner du dig til sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og kvalificerer dig til at varetage funktionsområdet.

Funktionsområde

Specialuddannelsen har en udstrækning på to år opdelt i fire kliniske perioder og foregår på forskellige anæstesiologiske afsnit i Region Nordjylland.

Der er løbende kompetenceudviklinger fordelt over de fire kliniske perioder samt en forventningssamtale, en uddannelsessamtale og en evalueringssamtale i hver klinisk periode.

I løbet af den første kliniske periode, starter det teoretiske forløb, der afvikles på UCN, act2learn.

Teoriforløbet er på ca. 200 timer fordelt på 10 undervisningsgange á 3 – 4 dage fordelt over 10 måneder.

Den teoretiske undervisning og den kliniske uddannelse i praksis er koblet tæt sammen. Imellem de teoretiske moduler arbejder du med sygeplejefaglige problemstillinger i klinisk praktik.

Den teoretiske del af specialuddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

Adgangskrav

Adgangskravene for at søge en specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje er bestået eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau og desuden bred klinisk erfaring svarende til minimum to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb. Dertil at du er ansat i en uddannelsesstilling til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje i Region Nordjylland. 

Ønsker du oplysninger om optagelse på specialeuddannelsen til anæstesiuddannelsen, kontakt uddannelsesleder i Region Nordjylland Karina Løvendahl Dybbro på k.dybbro@rn.dk.

Uddannelsesordning og regelgrundlag

Læs om uddannelsesordning og regelgrundlag på specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Lone Meldgaard
Lektor

72 69 12 39
lom@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik