Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje

Mindst to års erfaring som sygeplejerske og 1/2 års introduktionsforløb - tilfredsstillende gennemført

Uddannelsen har en udstrækning på to år opdelt i fire kliniske perioder og foregår på forskellige anæstesiologiske afsnit i Region Nordjylland. Der er løbende kompetencevurderinger fordelt over de fire kliniske perioder samt en forventningssamtale, en uddannelsessamtale og en evalueringssamtale i hver klinisk periode.

Du vil i løbet af den første kliniske periode opstarte det teoretiske forløb, der afvikles på UCN act2Learn. Teoriforløbet er på sammenlagt ca. 200 timers varighed fordelt på ti undervisningsgange a 3-4 dage fordelt over ni måneder. Den teoretiske undervisning og den kliniske uddannelse i praksis er koblet tæt sammen. Imellem de teoretiske moduler arbejder du med sygeplejefagligeproblemstilllinger, som du støder på i din kliniske anæstesiologiske praksis.Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. Se plan for den teoretiske del.

Adgangskravene for at søge en specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje er bestået eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau og desuden bred klinisk erfaring svarende til minimum to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb. Dertil at du er ansat i en uddannelsesstilling til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje i Region Nordjylland.

Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den anæstesiologiske kliniske praksis. 

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold i de enkelte uddannelsesafsnit i uddannelsesordning for Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Undervisere

Undervisere med praktisk og teoretisk kendskab til det anæstesiologiske og intensive område.

Undervisningen foregår som hovedregel fra kl. 09.00-15.15.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 år

Optagelseskrav
Hvis du vil søge ind på specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker - kontakt: Uddannelseskonsulent Lone Meldgaard Tlf.: 7269 1239

Start
10.12.2019

Slut
10.03.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer kan ses i beskrivelsen ovenfor

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Lone Meldgaard
Lektor

72 69 12 39
lom@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik