Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje

Mindst to års erfaring som sygeplejerske og 1/2 års introduktionsforløb - tilfredsstillende gennemført

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har en udstrækning på 2 år, hvoraf det første halve år et at betragte som en introduktion til uddannelsen.

I introduktionsperioden skal du være ansat i et anæstesiafsnit. Perioden afsluttes med en evaluering og bedømmelse af periodens forløb, som giver dig adgang til at gå i gang med det egentlige uddannelsesforløb, hvor du uddannes til anæstesisygeplejerske. Du vil møde undervisere med praktisk og teoretisk kendskab til det intensive og anæstesiologiske område.

Formålet med introduktionsperioden er, at du:

  • Gradvis indføres i det anæstesiologiske speciale
  • Indlærer basal viden indenfor det anæstesiologiske speciale
  • Gradvis optrænes i basale færdigheder i det anæstesiologiske speciale
  • Vurderer egen interesse i at påbegynde specialuddannelsen
  • Bliver vurderet i forhold til egnethed til at påbegynde specialuddannelsen

Introduktionsperioden er af 6 måneders varighed. Der afholdes forventningssamtale indenfor de første 2 uger. Du vil deltage i en evaluering efter 3 måneder og igen efter 6 måneder.

I første del af uddannelsen er teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen. Den kliniske del foregår på godkendt basis anæstesiafsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår i UCN act2learn. I dette halvår afholdes 34 teoridage fordelt på 7 moduler.

Imellem modulerne arbejder du med sygeplejefaglige problemstillinger/opgaver, som du støder på i din kliniske praksis.

I uddannelsen anden del er det læringsmæssige fokus skærpet på læring i klinisk praksis og du vil i denne periode være i praktik i forskellige godkendte anæstesiafsnit afsnit samt i et opvågningsafsnit. 

Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den anæstesiologiske kliniske praksis. 

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold i de enkelte uddannelsesafsnit i uddannelsesordning for Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Undervisere

Undervisere med praktisk og teoretisk kendskab til det intensive og anæstesiologiske område.

Undervisningen foregår som hovedregel fra kl. 09.00-15.15

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 år

Optagelseskrav
Hvis du vil søge ind på specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker - kontakt: Uddannelseskonsulent Lone Meldgaard Tlf.: 7269 1239

Start
30.08.2018

Slut
15.08.2019

Tilmeldingsfrist
01.06.2018

Tidspunkt
30.8 - 5.9 + 27.9 - 3.10 + 25.10 - 31.10 + 15.11 - 21.11 + 6.12 - 12.12 + 3.1 - 9.1 + 12.8 - 15.8.
Prøve 25.1.19.

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Lone Meldgaard
Lektor

72 69 12 39
lom@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD