Borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Arbejder du som sygeplejerske tæt på borgeren i kommunerne og ønsker at specialisere dig inden for dit felt, så er specialuddannelsen i borgernær sygepleje noget for dig.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne. Kompetenceløftet skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år - med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne.

Uddannelsen styrker dine kliniske og organisatoriske kompetencer og giver dig en række redskaber til kvalitetsarbejde samt samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper.

Dit udbytte

Specialuddannelsen ruster dig til at:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb for eksempel til borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske sygdomme, demens m.v.
  • omsætte disse kompetencer til praksisnært klinisk arbejde i samarbejde med kolleger
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb og sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering heraf – der understøtter det løbende kvalitetsarbejde.
  • fungere som en faglig ressourceperson – både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges med vekslen mellem teoretisk og klinisk uddannelse:

  • 6 ugers teori fordelt over et år, samt i mindre omfang teoretiske elementer integreret i de kliniske perioder
  • 28 uger i egen klinik
  • 6 uger i ekstern klinik fordelt over et år med kortere forløb på f.eks. hospitaler og i almen praksis

Teoridage - Hold 2 - Forår 2019

Her kan du læse om arbejdsgiveraftalen.

Opsummering

Pris
kr. 46.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 år

Point
ECTS

Optagelseskrav
Sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse som sygeplejerske samt et modul fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse på 10 ECTS og 2 års erhvervserfaring.
Dokumentation: Eksamensbevis eller autorisationsbevis + dokumentation af ansættelsessted og perioder (det skal fremgå at du har været ansat som sygeplejerske).
Arbejdsgiveraftale skal udfyldes og vedhæftes. Arbejdsgiveraftalen kan findes i teksten ovenfor.

Start
21.08.2019

Slut
31.08.2020

Tilmeldingsfrist
03.06.2019

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD