Borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Arbejder du som sygeplejerske i hjemmeplejen og ønsker at specialisere dig inden for dit felt, så er specialuddannelsen i borgernær sygepleje noget for dig.

Uddannelsen styrker dine kliniske og organisatoriske kompetencer, og giver dig en række redskaber til kvalitetsarbejde samt samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper.

Dit udbytte

Specialuddannelsen ryster dig til at:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb for eksempel til borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske sygdomme, demens m.v.
  • omsætte disse kompetencer til praksisnært klinisk arbejde i samarbejde med kolleger
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb og sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering heraf – der understøtter det løbende kvalitetsarbejde.
  • fungere som en faglig ressourceperson – både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges med vekslen mellem teoretisk og klinisk uddannelse:

  • 6 ugers teori fordelt over et år, samt i mindre omfang teoretiske elementer integreret i de kliniske perioder
  • 28 uger i egen klinik
  • 6 uger i ekstern klinik fordelt over et år med kortere forløb på f.eks. hospitaler og i almen praksis

Opsummering

Pris
kr. 55.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 år

Point
60 ECTS ECTS

Optagelseskrav
Hvis du vil søge ind på specialuddannelsen i borgernær sygepleje - kontakt: Udviklingskonsulent Birgitte Tørring, tlf.: 72690440

Start
03.12.2018

Slut
31.12.2019

Tilmeldingsfrist
11.10.2018

Tidspunkt
Datoer følger

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD