Borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Arbejder du som sygeplejerske tæt på borgeren i kommunerne og ønsker at specialisere dig inden for dit felt, så er specialuddannelsen i borgernær sygepleje noget for dig.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne. Kompetenceløftet skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år - med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne.

Uddannelsen styrker dine kliniske og organisatoriske kompetencer, og giver dig en række redskaber til kvalitetsarbejde samt samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper.

Dit udbytte

Specialuddannelsen ryster dig til at:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb for eksempel til borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske sygdomme, demens m.v.
  • omsætte disse kompetencer til praksisnært klinisk arbejde i samarbejde med kolleger
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb og sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering heraf – der understøtter det løbende kvalitetsarbejde.
  • fungere som en faglig ressourceperson – både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges med vekslen mellem teoretisk og klinisk uddannelse:

  • 6 ugers teori fordelt over et år, samt i mindre omfang teoretiske elementer integreret i de kliniske perioder
  • 28 uger i egen klinik
  • 6 uger i ekstern klinik fordelt over et år med kortere forløb på f.eks. hospitaler og i almen praksis

Oversigt over Delafsnit 1a: Syge ældre med tema, datoer for undervisning samt øvrige uddannelsesaktiviteter kan ses her.

Her kan du læse om arbejdsgiveraftalen.

Opsummering

Pris
kr. 55.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 år

Point
ECTS

Optagelseskrav
Sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse som sygeplejerske samt et modul fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse på 10 ECTS og 2 års erhvervserfaring.
Dokumentation: Eksamensbevis eller autorisationsbevis + dokumentation af ansættelsessted og perioder (det skal fremgå at du har været ansat som sygeplejerske).
Arbejdsgiveraftale skal udfyldes og vedhæftes. Arbejdsgiveraftalen kan findes i teksten ovenfor.

Start
21.08.2019

Slut
31.08.2020

Tilmeldingsfrist
03.06.2019

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD