Samarbejdsbaseret og Proaktiv Problemløsning (CPS)

Børn gør det godt, hvis de kan!

Sådan siger Dr. Ross W. Greene, som er forfatter til bøgerne ”Det eksplosive barn”, ”Fortabt i Skolen”, ”Fortabt og Fundet” samt ”Opdragelse uden Skældud”. Derudover er han ophavsmand til metoden Samarbejdsbaseret og Proaktiv Problemløsning - også kaldet CPS (Collaborative and Proactive Solutions). CPS er en samarbejdende og proaktiv tilgang til problemløsning med børn og unge. Måske kender du metoden under navnet Plan B-samtaler.

CPS er en måde at samarbejde med børn og unge om at løse de udfordringer, som hverdagen i og uden for skolen, byder på. På den måde er modellen med til at skabe øget fokus på behovet for at inddrage børn og unges stemmer i problemløsning.

UCN act2learn er som den eneste uddannelsesinstitution i Danmark certificeret til at udbyde kurser og certificering i CPS.

Hør Ross Greene fortælle om samarbejdet med UCN.

Hvad er CPS?

Grundsynet i CPS er, at al adfærd er kommunikation. Udfordrende adfærd forstås som en måde, hvorpå barnet kommunikerer, at der er en forventning, som han eller hun endnu ikke mestrer. I stedet for at forsøge at modificere adfærden, så hjælper CPS voksne og børn til at samarbejde om at løse det problem, som gav anledning til adfærden.

CPS sikrer, at barnets stemme høres, at barnet hører den voksnes bekymring, og at de arbejder sammen som partnere i forhold til at løse problemer. Denne proces får ikke alene adfærden til at forsvinde, det er også med til at forbedre kommunikationen og relationerne mellem børn og voksne. For vi vil som mennesker gerne samarbejde, når vi bliver inddraget, og det vil børn også.

Læs mere om, hvad CPS er og download gratis de materialer der bruges i arbejdet med CPS.

Kurser og certificering i CPS

I samarbejde med Dr. Greene er UCN act2learn stolte af at kunne tilbyde et udbud af kursusmuligheder i CPS. Vi stræber efter at sikre din skole, dagtilbud, botilbud eller institution et forløb, der er tilpasset jeres behov, vilkår og målgruppe.

Der er følgende kursusmuligheder/forløb at vælge mellem:

Introducerende kurser

Hvis CPS er noget relativt nyt for dig/din skole eller institution, så tilbyder vi 1-2 timers oplæg, samt halv- eller heldags workshops. Disse kurser giver en generel introduktion til CPS som tilgang, en forståelse for de centrale begreber og det at løse problemer samarbejdende og proaktiv.

Certificering i CPS

Hvis du gerne selv vil certificeres i CPS, eller gerne vil have, at dit personale blive certificeret, så tilbyder vi en intensiv og sammenhængende certificeringsforløb i Samarbejdsbaseret og Proaktiv Problemløsning. Dette forløb giver mulighed for at komme i dybden med de begreber og den teori, der ligger til grund for CPS, samt en grundigt praksisorienteret tilgang til det konkrete arbejde i hverdagen.

Læs en mere detaljeret beskrivelse af certificeringsforløbet her.

Faciliteringsforløb

Hvis din skole eller institution gerne vil have CPS implementeret i praksis, så tilbyder vi et faciliteringsforløb, der er skræddersyet til jeres behov, så vi sikrer, at CPS bliver en integreret del af din organisations kultur og virke.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil drøfte muligheder for skræddersyede forløb eller har spørgsmål om CPS og kursusmuligheder, så kontakt vores certificerede underviser Mette Christensen Jensen på mcj@ucnact2learn.dk eller 7269 0419.

Hvad siger andre?

UCN act2learn har gennem en længere periode kørt et projekt på Vejgaard Østre Skole i Aalborg, hvor en gruppe lærere har arbejdet målrettet med CPS.

I disse videoer kan du høre, hvilke erfaringer ledere, lærere og elever har gjort sig med CPS som omdrejningspunkt for samtaler.

Skoleleder Jesper Saugstrup Jensen


Lærer Mette Due Nielsen


Inklusions- og trivselsvejleder Stinne Jensen


Elev Mikkel Tulstrup


Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Mette Christensen Jensen
Lektor

72 69 04 19
mcj@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring