Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse

Bliv klædt godt på til bestyrelsesarbejdet med UCNs akkrediterede bestyrelsesuddannelse

Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan.

Bestyrelsesarbejde bliver stadig mere kompliceret. Men med uddannelse på området er både virksomhed og bestyrelsesmedlem bedre stillet.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

Læs mere om Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse der er målrettet bestyrelsesmedlemmer, der vil sikre sig, at de har de grundlæggende forudsætninger for at leve op til deres bestyrelseshverv og -ansvar og desuden har en ambition om at bidrage til indfrielse af virksomhedens vision.

Uddannelsen består af 2 moduler

Husk at tilmelde dig begge moduler for at få den fulde uddannelse på 16 uger.

Grundlæggende bestyrelsesansvar

Du får bl.a. forståelse for de processer og roller, der udspiller sig i en bestyrelse.

Desuden får du indsigt i, hvordan bestyrelsesarbejde adskiller sig fra andet ledelsesarbejde.

Modulet giver dig kompetencer til at indgå i det faglige og tværfaglige arbejde, der foregår i bestyrelsen. Du vil fx lære om ansvar, kommunikation, rapportering og samarbejde - i bestyrelsen såvel som mellem bestyrelse og direktion.

Modulet indeholder emner som

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i store og mellemstore virksomheder
 • Bestyrelsesforståelse i forhold til praksisnære aktuelle og fremtidige teorier, styrelsesværktøjer og -stile
 • Bestyrelsens og det enkelte medlems ansvar; lovgivning på området
 • Kommunikation og rapportering internt og eksternt
 • Samarbejdsformer i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion
 • Udvikling af egen læring og praksis
 • Metodeteori

Udvidet bestyrelsesansvar

Du går i dybden med bestyrelsesarbejdets problemstillinger.

Modulet giver dig indsigt i dilemmaer og konflikter, men især i, hvordan du kan bidrage til udvikling af virksomhedens topledelse.

Faget klæder dig på til at indtage en aktiv rolle i forhold til din organisation og dens interessenter. Du lærer bl.a. at vurdere de strategiske aspekter af bestyrelsesarbejdet, ikke mindst i lyset af globaliseringen.

Modulet indeholder emner som

 • Bestyrelsesmæssige elementer og sammenhænge
 • Bestyrelsens og det enkelt medlems juridiske ansvar i en global kontekst, herunder transnational lovgivning
 • Risikostyring for bestyrelser og det enkelte medlem
 • Krisestyring og -kommunikation
 • Evaluering af bestyrelsen og dens medlemmer
 • Dilemmaer i bestyrelsesarbejdet
 • Læring om beslutningstagning
 • Metodeteori

Målgruppe

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse er både for dig, der allerede sidder i en bestyrelse - og for dig der forventer at komme til det. Uanset hvad vil du få viden, så du kan udvikle din egen praksis inden for bestyrelsesarbejdet.

Eksamen

Det er muligt at afslutte uddannelsen med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave, der giver 10 ECTS point.

Arbejdsform

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Vigtigt! Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul eller kursus i vores nye tilmeldingssystem, vil du undervejs modtage en mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din mailadresse. Det er vigtigt, at du gør dette – ellers går din tilmelding ikke igennem.  
 
Ved tilmelding skal du desuden være opmærksom på, at du skal bruge dit nemID. Det er dit personlige nemID – og ikke nemID medarbejdersignatur – du skal anvende. 

Se også vores videovejledning om tilmeldingsproceduren

Handelsbetingelser

Læs gældende handelsbetingelser her.

Opsummering

Pris
kr. 28.000,00 momsfri

Du er velkommen til at kontakte Udviklingskonsulent Christian Braae Brynje på mail cbb@UCNact2learn.dk eller på telefon 72 69 17 05

Uddannelsen udbydes af UCN act2learn.

Husk at tilmelde dig begge moduler for at få den fulde uddannelse på 16 uger.

Sted
Kunsten of Modern Art
9000 Aalborg

Omfang
6 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Start
08.09.2022

Slut
15.12.2022

Tilmeldingsfrist
25.08.2022

Tidspunkt
Grundlæggende:
8.9 + 22.9 + 6.10
Vejledning 24.11
Eksamen 15.12

Start
08.09.2022

Slut
15.12.2022

Tilmeldingsfrist
25.08.2022

Tidspunkt
Udvidet:
27.10 + 3.11 + 17.11
Vejledning 24.11
Eksamen 15.12

Kontakt

Vicki Banch Friis Frederiksen
Salg- og forretningsudvikler

72 69 17 34
vbff@UCNact2learn.dk

Erhverv