Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse

Uddannelse, ledelse, indsigt og sund dømmekraft er nødvendigt for værdiskabende bestyrelsesarbejde
 

Bliv klædt godt på til bestyrelsesarbejdet med UCNs akkrediterede bestyrelsesuddannelse. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det du kan.

Bestyrelsesarbejde bliver stadig mere kompliceret. Men med uddannelse på området er både virksomhed og bestyrelsesmedlem bedre stillet.

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar. Det kan også være svært både at ’sidde ved roret’ til dagligt og samtidigt få det maksimale ud af sin bestyrelse. Det hjælper den akkrediterede bestyrelsesuddannelse dig med.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse er målrettet bestyrelsesmedlemmer, der vil sikre sig, at de har de grundlæggende forudsætninger for at leve op til deres bestyrelseshverv og -ansvar og desuden har en ambition om at bidrage til indfrielse af virksomhedens vision.

UCN har på den akkrediterede bestyrelsesuddannelse samlet nogle af landets bedste og mest kompetente undervisere. Bl.a. er der indlæg af professor Steen Hildebrandt er medforfattere på den anvendte bog: Professionelt Bestyrelsesarbejde – hele året! Der vil også være indlæg af stærke Nordjyske kræfter som erhvervsjurist og medlem af folketinget Anne Honore Østergaard og Advokat Christian Løth Mortensen. Senior Strategist Keld Arenholt Christensen og Direktør Henrik Scharfe kommer og holder oplæg om digital transformation. Direktør Claus Christensen holder oplæg omkring formandens rolle. Henrik Bjørn fra Beierholm har et oplæg med fokus på økonomistyringen. Direktør Naja Skovlyk med indlæg omkring diversitet. Thomas Ballegaard med fokus på rekruttering, headhunting. FNs verdensmål ved Steffen Holme Helledie. Samt strategi, forretningsudvikling og digitalisering ved forretningsudvikler Christian Braae Brynje.  Alle eksperter på hvert sit felt.

Anne Honoré Østergaard
Erhvervs jurist og medlem af Folketinget
Erhvervs jurist og medlem af Folketinget / Medlem af byrådet i Aalborg Kommune (næstformand i familie- og socialudvalget, medlem af beskæftigelsesudvalget) fra 2014 / Adjunkt, Professionshøjskolen UCN, 2019 / Fuldmægtig, Vurderingsstyrelsen, Aalborg, 2017-2019 / Timelærer, Erhvervsakademi Dania, 2016-2018 / Fuldmægtig, SKAT, 2007-2017.
Christian Løth Mortensen
Advokat
Værdiskabende, forretnings- og løsningsorienteret erhvervsadvokat / Gennem tidligere og nuværende beskæftigelse har Christian Løth Mortensen oparbejdet erfaring med rådgivning af erhvervsvirksomheder - såvel etablerede som iværksættere / Han nyder at bibringe værdiskabende rådgivning baseret på juridiske færdigheder kombineret med forretningsforståelse og indlevelse.
Henrik Scharfe
CEO
Grundlægger og CEO af Foundation Autonomous. Fokuseret på både teknologiske, menneskelige og strategiske digital transformationer. Forhenværende professor i Aalborg og ellers mest kendt for at have lavet en robotkopi af sig selv. Henrik har også være på TIME100 listen og holdt keynotes verden over, bl.a. på TED.
Keld Arenholt Christensen
Senior Strategist
Ansat hos Autonomous. Fokuseret på de strategiske, ledelsesmæssige og jobmæssige forandringer, som sker i forbindelse med digital transformation. Keld var direktør for den virksomhed, der var ejet af de største danske mediehuse, som den første etablerede en digital handelsplatform i Danmark
Steen Hildebrandt
Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori
Professor på Aarhus Universitet / Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København / Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.
Christian Braae Brynje
Udviklingskonsulent, UCN act2learn Erhverv
Arbejder med undervisning, forretnings- og organisationsudvikling samt udvikling af akademiuddannelserne inden for salg og ledelse / Uddannet ved Forsvarsakademiet samt Executive Master of Business Administration in Strategic Management / Tidligere udviklings- og managementkonsulent samt COO fra konsulentbranchen / Militær karrierer som officer (major) og Stabschef i Forsvaret med robust national og international leder- og cheferfaring / Solid er
Henrik Bjørn
Statsautoriseret revisor, partner
Revision og rådgivning af virksomheder, bl.a. børsnoterede virksomheder og PI samt store, mellemstore og mindre danske selskaber / Revision af uddannelsesinstitutioner og rådgivning af personligt drevne virksomheder / Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskabsvæsen /  Leder af Beierholms PI-gruppe / Specialkompetencer Pengeinstitutter, produktionsvirksomheder, undervisning/foredrag.    
Thomas Ballegaard
Group CCO i Genan A/S
Bestyrelsesmedlem i Comentor A/S / Global Commercial Excellence indenfor B2B, KAM og OEM løsningssalg / Strategi og Business Model innovation / Continuous Improvement & Process Excellence på internationalt niveau / Facilitator, Keynote speaker og networker / Moderne leder med uddannelsesmæssig baggrund fra bl.a. INSEAD og Aarhus Universitet (Cand.scient.oecon.) / Militærkarriere som kaptajn af reserven fra Dronningens Livregiment, Nørresundby
Naja Lyngholm Skovlyk
CFO/COO og professionelt bestyrelsesmedlem
Stærk og erfaren erhvervsleder med fokus på forretningsudvikling og sund vækst / Har arbejdet som leder i +20 år og varetaget positioner som CFO, COO og CIO i energibranchen / Har ligeledes erfaring med strategi, succesfuld strategisk eksekvering, økonomi- og risikostyring, procesoptimering og digitalisering og organisationsudvikling.   
Steffen Holme Helledie
Lektor
Lektor UCN Business / Co-founder af Okklu / Programleder for bachelorprogram i Innovation og Entreprenørskab / Fokuseret på værdiskabelse via verdensmålene / Arbejder med iværksætteri og forretningsudvikling / Kandidat fra University of Chinese Academy of Sciences.

Uddannelsen forløber over 6 undervisningsdage og indeholder:

Bestyrelsens ansvar og pligter
 • Velkommen til Den Akkrediterede Bestyrelsesuddannelse
 • Bestyrelsens ansvar og forpligtelser
 • Opstartsmiddag og siden sidst med tidligere deltagere
Strategi og økonomi
 • Samarbejde mellem revisor og bestyrelse
 • Strategi udvikling
Digitaltransformation samt køb og salg af virksomheder
 •  Digital Transformation
 •  Digitalisering i nordjyske virksomheder
 •  Køb & salg af virksomhed
Selskabets organisering og bestyrelsens sammensætning
 •  Bestyrelsesformandens rolle
 •  Bestyrelsens sammensætning og evaluering
 •  Bestyrelsens samarbejde med bank
Forretningsudvikling
 • Forretningsudvikling og FN 17 Verdensmål
 • Krisehåndtering og kommunikation
 • LinkedIn – rekruttering, headhunting og personlig branding
Værdiskabelse og diversitet
 • Året i bestyrelsen
 •  Diversitet i bestyrelsen
 •  Værdiskabelse i praksis
Vejledning

Vedrørende den skriftlige opgave og eksamen.

Eksamen

Mundtlig eksamen.

Målgruppe

Den akkrediterede bestyrelsesuddannelse er både for dig, der allerede sidder i en bestyrelse - og for dig der forventer at komme til det. Uanset hvad vil du få viden, så du kan udvikle din egen praksis inden for bestyrelsesarbejdet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave.

Den Akkrediterede Bestyrelsesuddannelse er baseret på de to akademimoduler Grundlæggende bestyrelsesansvar og Udvidet bestyrelsesansvar.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at klikke på modulet nedenfor.


Moduler1 moduler
16.02.2022
Valgfrit
Aalborg
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Vicki Banch Friis Frederiksen
Salg- og forretningsudvikler

72 69 17 34
vbff@UCNact2learn.dk

Erhverv