Det kan være en svær opgave at tage et anbragt barn ind i sin familie. Rollen som familieplejer kan både give udfordringer i forhold til at hjælpe barnet bedst muligt og til at få hverdagen til at fungere som familie. Den nordjyske familieplejeruddannelse stiller skarpt på netop de udfordringer, som plejefamilier oplever.

Uddannelsen gør dig endnu bedre til at håndtere de udfordringer, som du og din familie kan opleve i jeres hverdag som plejefamilie. Du får viden om plejebarnets særlige behov i forhold til tilknytning, tryghed og omsorg samt redskaber til at håndtere de udfordringer, som knytter sig til de særlige behov.

I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Plejebarnets trivsel og udvikling
 • Livshistoriens betydning for barnet
 • Mentalisering og tilknytning
 • Samarbejde og kommunikation
 • Pædagogisk arbejde
 • Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
 • Hjernen og kroppen – herunder forskellige diagnoser som fx
 • ADHD og autisme
 • De retlige rammers betydning for dit arbejde som familieplejer

Sparring og netværk

Arbejdet som familieplejer kan være ensomt med begrænset eller ingen mulighed for kollegial sparring om hverdagens udfordringer.

I løbet af uddannelsen får du rig mulighed for at sparre og videndele med andre, som er i samme position som du. Det giver både nye perspektiver på undervisningen og en oplagt mulighed for at danne et kollegialt netværk, som I også kan have stor glæde af efter endt uddannelse.

Mange anbragte børn er i større eller mindre grad behandlingskrævende på baggrund af omsorgssvigt og mange oplevelser af tab, sorg og krise. Den traumatiserede opvækst kan sætte sine spor i form af fx selvskadende adfærd, angst eller misbrug.

Den nordjyske familieplejeruddannelse giver dig redskaber til at styrke plejebarnets trivsel og udvikling.

Uddannelsens opbygning

2-årig deltidsuddannelse på AMU-niveau.

Grundmoduler

 • Plejebarnet
 • Plejefamiliens relationer og samarbejde
 • Hjernen og kroppen

Specialiseringsmoduler

 • Teenageren i plejefamilien
 • Behandlingskrævende børn og unge i plejefamilien
 • Kommunikation og supervision

Uddannelsen består af social- og specialpædagogiske og socialpsykiatriske AMU-moduler.

Uddannelsen er opygget af tre grundmoduler og et valgfrit specialiseringsmodul. Derudover kan du udvide din uddannelse ved at bygge flere specialiseringsmoduler ovenpå.

Hvert modul afsluttes med en kort prøve, og du får et AMU-bevis for hvert enkelt gennemførte modul.

Når du har afsluttet de i alt fire moduler, som uddannelsen består af, får du et samlet uddannelsesbevis på, at du har gennemført den nordjyske familieplejeruddannelse.

Et modul varer 17-20 dage, og der afholdes et modul pr. halve år. Undervisningen starter kl. 9 og slutter som udgangspunkt kl. 14.

Uddannelsen har samme opbygning som Professionshøjskolernes uddannelse for plejefamilier (PUP).

Grundmoduler - indhold

Modulerne er alle AMUuddannelse. Du kan læse om AMU-målene for det enkelte modul på efteruddannelse.dk.

Grundmodul 1: Plejebarnet

Dette modul har fokus på plejebarnets behov. Hvad karakteriserer børn i udsatte positioner? Hvordan imødekommer vi bedst deres
behov? Og hvilken betydning har livshistorien for det anbragte barn?

I løbet af modulet får du bl.a. indsigt i betydningen af:

 • plejebarnets tilknytning i forhold til trivsel og udvikling afmentalisering
 • plejeforældrenes tilknytningsadfærd

Grundmodul 2: Plejefamiliens relationer og samarbejde

Arbejdet som familieplejer kræver stærke samarbejds- og kommunikationskompetencer. På dette modul får du nye redskaber til at styrke kommunikation og samarbejde.

I løbet af modulet lærer du om, hvordan du understøtter den gode kommunikation mellem:

 • dig og din partner
 • jeres plejebarn/plejebørn
 • jeres egne børn
 • de professionelle i kommunen og de sociale tilsyn
 • dagtilbud, fritidsordning, skole, behandlingssteder
 • plejebarnets biologiske familie/øvrige netværk.

Grundmodul 3: Hjernen og kroppen

Dette modul har fokus på forholdet mellem hjerne, krop og omgivelser. Vi kigger ind i den stigende diagnosticering af anbragte børn, og du bliver klogere på, hvad der ligger bag forskellige diagnoser som fx autisme og ADHD. Du lærer i den sammenhæng også om hvilke metoder, der findes til at støtte børn med disse former for udfordringer.

I løbet af modulet lærer du også om forskellige måder at håndtere urolig adfærd i plejefamilien på.

Specialiseringsmoduler - indhold

Specialiseringsmodul 1: Teenageren i plejefamilien

Hvad betyder udviklingen fra plejebarn? Og hvordan håndterer og støtter du denne udvikling bedst muligt?

På dette modul får du ny viden om, hvordan pubertetens tematikker kommer til udtryk igennem kommunikation og adfærd. Du lærer i den sammenhæng om sociale medier i børne- og ungdomskulturen, om børn og seksualitet og om anbragte børn og unge med rusmiddelbrug.

Specialiseringsmodul 2: Behandlingskrævende børn og unge i plejefamilien

Mange anbragte børn er i større eller mindre grad behandlingskrævende på baggrund af omsorgssvigt og mange oplevelser af tab, sorg og krise. Den traumatiserede opvækst kan sætte sine spor i form af fx selvskadende adfærd, angst eller misbrug.

På dette modul bliver du klædt på til at rumme både dine egne og plejebarnets følelser i de svære situationer. Du får mulighed for at dykke ned i flere temaer, som omhandler det behandlingskrævende plejebarn og det, der vedrører de problematikker, der kan opstå i forbindelse med mulige behandlingsbehov.

Specialiseringsmodul 3: Kommunikation og supervision i plejefamilien

På dette modul arbejder du med anerkendende kommunikation, konflikthåndtering i pædagogisk arbejde og kollegial supervision.

Du bliver klogere på dine egne kompetencer, og du lærer, hvordan du styrker og bruger dialogen som udviklingsværktøj i samarbejdet med tilsyn, kommune, skole og dagtilbud og andre professionelle omkring plejebarnet.

Du lærer også, hvordan du kan bruge anerkendende kommunikation som redskab til at støtte plejebarnet i dets identitetsdannelse og evne til at indgå i samspil med andre.

Tilskudsmulighed

Mulighed for gratis uddannelse

Den nordjyske familieplejeruddannelse er sammensat af AMUkurser. Det betyder blandt andet, at deltagerbetalingen bliver
dækket af VEU-tilskud, hvis du er ufaglært eller faglært. Har du en videregående uddannelse skal du eller din arbejdsgiver selv betale for uddannelsen.

Optagelseskrav

Da uddannelsen består af AMU-moduler, er der ikke krav om et bestemt uddannelsesniveau for at blive optaget.

Tilmelding

Tilmelding til den nordjyske familieplejeruddannelse foregår via hjemmesiden efteruddannelse.dk.

Hvis du vil tilmelde dig uddannelsen i Aalborg, skal du tilmelde dig holdnummer 2037-48726.

Hvis du vil tilmelde dig uddannelsen i Hjørring, skal du tilmelde dig holdnummer 2037-48726a.

Uddannelsen udbydes som et samarbejde mellem UCN act2learn og SOSU Nord. Du finder tilmeldingen til uddannelsen på hjemmesiden under profilen Kursus Nord.

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
UCN act2learn
7269 1752
kjn@ucnact2learn.dk

Esben Suurballe Christensen
SOSU Nord
5356 3382
essu@sosunord.dk

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen


72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd