Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv

Uddannelsesforløbet stiller skarpt på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af udadreagerende adfærd hos borgere i ældreplejen

Det er en kompleks opgave, som kræver, at man arbejder med et dobbeltperspektiv og dermed involverer både trivselsfremme for borgeren og tryghedsskabelse for medarbejderne.

Modulet bygger bro mellem det arbejdsmiljømæssige perspektiv og plejeomsorgsperspektivet. På uddannelsen arbejder vi derfor med udgangspunkt i et bredt perspektiv, hvor forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder ses som noget, der henholdsvis sker og skal ske i samspillet mellem borger og medarbejder.

Du lærer, hvordan du som faglig leder kan udvikle organisationen henimod at skabe et fællesfagligt sprog og kultur for at forstå udadreagerende adfærd og voldsomme episoder fra både et medarbejder- og borgerperspektiv. I den sammenhæng sætter vi fokus både på borgenes og medarbejderens perspektiv gennem personcenteret omsorg og pleje samt arbejdsmiljøperspektivet.

På uddannelsen arbejder du med udgangspunkt i din egen praksis. Du lærer at arbejde med implementering af systematiske indsatser og metoder til forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i egen organisation/praksis.

Indhold

Uddannelsen klæder dig på til at analysere og vurdere de bagvedliggende årsager til udadreagerende adfærd og voldsomme episoder med henblik på at identificere og handle på mulige årsager til mistrivsel hos borgeren og utryghed hos personalet.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med følgende temaer:

  • Forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
  • Håndtering af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
  • Læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
  • Social- og neuropædagogiske metoder til at understøtte en helhedsorienteret og personcentreret tilgang
  • Faglig ledelse, der sikrer systematisk implementering af relevante indsatser, metoder og retningslinjer
  • Ledelse i forhold til gældende lovgivning om arbejdsmiljø og indgreb i selvbestemmelsesretten

Faglig ledelse

Forløbet giver dig nye redskaber til faglig ledelse. Du styrker din viden om barrierer for implementering af nye tiltag, herunder også hvordan dine egne holdninger, værdier og handlinger har indflydelse på arbejds- og omsorgsmiljøet, og hvordan din egen rolle (som rollemodel) spiller ind i en implementeringsproces af nye tiltag.

Opbygning

Diplommodulet  er et blended forløb, der består af en e-læringsdag samt syv undervisningsdage. Udover undervisning og vejledning arbejder du løbende med praksisopgaver i direkte tilknytning til en problematik i din egen praksis og med online sparringsmøder i grupper i forhold til denne. Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven tager afsæt i en præsentationsportfolio, som bygger på dine egne refleksioner og læring igennem forløbet. Forløbet er kompetencegivende og har et omfang på 10 ECTS.

Vigtigt! Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul eller kursus i vores nye tilmeldingssystem, vil du undervejs modtage en mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din mailadresse. Det er vigtigt, at du gør dette – ellers går din tilmelding ikke igennem.  
 
Ved tilmelding skal du desuden være opmærksom på, at du skal bruge dit nemID. Det er dit personlige nemID – og ikke nemID medarbejdersignatur – du skal anvende. 

Se også vores videovejledning om tilmeldingsproceduren

Handelsbetingelser

Læs gældende handelsbetingelser her.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Forløbet betales af Sundhedsstyrelsen.

Ved tilmelding bedes du i kommentarfeltet anføre din stilling, samt hvilken kommune du arbejder i.

Modulet afholdes i København.

Modulet med start i august er desværre fuldt booket. Du kan komme på venteliste ved at tilmelde dig.

Sted
MBK
Pilestræde 61
1112 København SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Lever du ikke op til adgangskravet på diplomuddannelsen kan du søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis. Her kan du læse mere omkring RKV og hvorledes du kan ansøge om at få lavet en realkompetencevurdering.

Start
28.11.2022

Slut
24.03.2023

Tilmeldingsfrist
31.10.2022

Tidspunkt
Blended learning 28.11
Undervisning 6.12 + 13.12 + 12.1 + 30.1 + 31.1 + 8.2 + 27.2
Vejledning 9.3 + 10.3
Prøve 22.3 + 23.3 + 24.3

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik