ICDP

ICDP (International Child Development Programme) er et forebyggelsesprogram rettet mod pædagoger, lærere og andre professionelle, med henblik på at optimere udsatte børn og unges udviklingsbetingelser i dagtilbud og skole

Centralt for ICDP er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner - forløbet tager udgangspunkt i barnets kulturelt betingede ressourcer.

Udviklingen af barnets biologiske, psykosociale og mentale potentiale afhænger af kvaliteten, af relationer til betydningsfulde andre. Det er med udgangspunkt i denne viden og med fokus på de ressourcer, der er i disse forhold, at ICDP Danmark arbejder på at fremme børn og unges udvikling.

Efter- og videreuddannelse

Vi tilbyder certificerede kurser af forskellig længde og omfang med afsæt i ICDP-tænkningen. Alle vores tilbud sigter mod at udvikle professionelles relationskompetencer.

Læs mere om ICDP

Besøg ICDP Danmarks hjemmeside.

Moduler
Lær bl.a. om interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer,...
16.08.2018
ICDP
 
 
Lær om bl.a. metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos pædagoger, lærere m.fl..
23.08.2018
ICDP
 
 
ICDP niveau 3 uddannelsen kvalificerer dig til at uddanne andre i ICDP uddannelsens niveau 1 og 2 indenfor din egen organisation....
16.08.2018
ICDP
 
UCN act2learn
Intro ICDP certificerede institutioner arbejder helhedsorienteret omkring alle børn og unges trivsel, udvikling, deltagelse...
01.01.0001
ICDP
 
 
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Publikationer