ICDP 1

Lær bl.a. om interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling

Formålet med modulet er, at give pædagoger, lærere og andre professionelle (fx psykologer, sundhedsplejersker m.fl.):

  • En fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde
  • En udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • En udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold deres samspil med børn, unge forældre og kolleger. Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav: Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde

Indhold

Uddannelsen består af:

  • Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling
  • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på uddannelsen arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge.

Praksisnetværk kan deltage i uddannelsen, som foregår ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback og ved anvendelse af logbog. Efter uddannelsen udstedes et diplom.

Undervisere

Underviserne er fra ICDP kompetenceteam på UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
36 lektioner

Start
16.08.2018

Slut
11.12.2018

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Tidspunkt
16.8 + 12.9 + 2.10 + 25.10 + 21.11 + 11.12.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING