ICDP 3

ICDP niveau 3 uddannelsen kvalificerer dig til at uddanne andre i ICDP uddannelsens niveau 1 og 2 indenfor din egen organisation. Som ICDP træner forpligtiger du dig til at efterleve aftalerne i ICDP International vedrørende trænervirksomhed

Uddannelsen til niveau 3 består af to dele, såvel forløb på niveau 1 som på niveau 2, og uddannelsens samlede varighed vil derfor være af ca. 1 års varighed.

Formålet med uddannelsen er: ”At uddanne andre til at udvikle egne og andres relations kompetence”.

Læringsmål

  • viden om ICDP programmets teoretiske grundlag
  • viden om ICPD programmets didaktiske grundlag, dvs. viden om læring & sensitivering, facilitering af læring, aktivering af deltagere, formidlingsstrategier
  • viden om gruppedynamiske processer, rammebetingelser og implementeringsprincipper
  • færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre de 6 undervisningsgange på ICDP programmets niveau 1 og 2, herunder at formidle ICDP programmets teoretiske grundlag, støtte refleksive processer og vejlede i selviagttagelse, kollegial feedback og videoanalyse
  • færdigheder i at udvikle personligt undervisningsmateriale til henholdsvis ICDP niveau 1 og 2, f.eks. billeder, videoklip, øvelser, historier, personlige eksempler
  • færdigheder i at analysere og evaluere egen undervisningspraksis gennem logbogsnotater, checklister og videoanalyser af undervisningssituationer


Uddannelsens organisering

Uddannelsesforløbet er rammesat til ca. ½ år til hvert af de to moduler ICDP niveau 1 og 2 dvs. ca. 1 år i alt. Uddannelsen vil bestå af 14 dages undervisning med forberedelse til de enkelte kursusdage på niveau 1 og 2, gennemførelse af 2x6 undervisningsdage med egne kursister på henholdsvis niv. 1 og 2, supervision og evaluering af din undervisning efter hver kursusdag. Endvidere er det et krav, at du deltager i en opfølgningsdag år 1 og år 2 efter at du har afsluttet din ICDP træneruddannelse.

Uddannelsen afsluttes efter hvert modul (ICDP niv. 1 og 2) med en samtale, hvor du ved hjælp af videoklip, logbogsnotater, uddannelsesplaner, undervisningsmaterialer, øvelser mv. dokumenterer det uddannelsesforløb, du har gennemført samt din udvikling og dine færdigheder som ICDP træner. Herunder dine refleksioner over dine ressourcer og udviklingspotentialer som træner.

Der skal påregnes tid til forberedelse af undervisningen til dit eget hold, hjemmeopgaver, læsning af litteratur, analyse og refleksion bl.a. af videooptagelser fra din undervisning samt opgaveskrivning.

For at blive godkendt som ICDP træner

For at blive godkendt som ICDP træner skal du udarbejde en skriftlig rapport, der dokumenterer dit arbejde med uddannelsens læringsmål.  I rapporten skal der indgå perspektiver på egne styrker og udviklingspotentialer samt refleksioner over ICDP programmets fremadrettede anvendelse i dit fagområde. Endvidere skal du ved hjælp af videoklip dokumentere dine trænerfærdigheder gennem inddragelse af bl.a.samspilstemaer og sensitiveringsprincipper.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

  • have gennemført ICDP uddannelse på niveau 1 og 2
  • have gennemført selvstændige ICDP vejledningsforløb á mindst 5 mødegange med minimum 2 enkeltpersoner og 2 grupper
  • have en gruppe på min. 5 personer,  som ønsker uddannelse på ICDP niveau 1/ niveau  2

Undervisere

ICDP kompetenceteam på UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 45.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
16.08.2018

Slut
01.11.2019

Tilmeldingsfrist
16.07.2018

Tidspunkt
16.8 + 20.9 + 25.10 + 22.11 + 18.12 + 22.1 + 26.2 + 20.3 + 24.4 + 29.5 + 26.6 + 30.8 + 27.9 + 1.11

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING