ICDP niveau 1 for medarbejdere i ældreplejen

ICDP-niveau 1: En Certificeret uddannelse med særligt fokus på ældreomsorgen

Hos UCN act2learn har vi gode erfaringer med at uddanne personalet i ældreplejen i at arbejde med afsæt i ICDP. Vi har blandt andet gennemført et udviklingsprojekt i Aalborg, hvor de ansatte i ældreplejen er blevet uddannede i ICDP med fokus på indlevelsesevne og en positiv opfattelse af den ældre.

Kontakt til og med andre mennesker er, uanset alder, af afgørende betydning for oplevelsen af livskvalitet, trivsel og mening i livet. Arbejdet indenfor ældreområdet kræver derfor en høj grad af relationskompetence. Som medarbejder har du et fagligt ansvar for at tilbyde et varmt, værdigt og anerkendende samspil med de ældre borgere du møder i dit fag.

Dette betyder, at de ældre i særlig grad er afhængige af positiv kontakt og af de relationer, der tilbydes fra personalets side for at fastholde en værdig og meningsfuld hverdag.

Hvordan sikrer du dig, at du tilbyder positiv og udviklingsstøttende kontakt når du er i gang med at hjælpe med påklædning, toiletbesøg, spisning eller når den ældre kommunikerer på en måde, som du eller dine kollegaer slet ikke forstår eller ved hvordan I skal håndtere? 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle faggrupper, som arbejder inden for ældreomsorgen.

Formål

At give medarbejdere i ældreomsorgen:

  • En fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde
  • En udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • En udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold deres samspil med de ældre medborgere

Indhold

Uddannelsen består af:

  • Teorier omkring tilknytning og kommunikation, primært fra psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling og livskvalitet
  • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I perioderne skal du arbejde med praksisopgaver, som fokuserer på samspillet med den ældre medborger.

Vi anbefaler at I deltager flere fra samme institution eller arbejdsplads idet uddannelsen foregår ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback og ved anvendelse af logbog.

Har du ikke en kollega med på uddannelsen anbefaler vi, at du i samråd med din leder drøfter hvorledes den viden og de kompetencer du tilegner dig, kan omsættes og fastholdes i dit arbejdsliv.

Efter uddannelsen udstedes et diplom.

Undervisere

Underviserne er fra ICDP kompetenceteam på UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 dage

Start
20.08.2019

Slut
10.12.2019

Tilmeldingsfrist
06.08.2019

Tidspunkt
20.8 + 10.9 + 1.10 + 29.10 + 19.11 + 10.12

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Heidi Trude Holm
Adjunkt og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring