ICDP niveau 2

Lær om bl.a. metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos pædagoger, lærere m.fl.

Formål

  • At udvikle vejlederpersonens relationskompetence
  • At udvikle deltagernes metodisk/didaktiske viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til andre pædagoger og læreres samspil med børn, unge, forældre og kolleger
  • At kvalificere vejlederne til at deltage i uddannelse af pædagoger, lærere m.fl. ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv

Uddannelsen kan søges af teams (min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav:

  • Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde
  • Mulighed for at vejlede kolleger eller andre pædagoger eller lærere
  • Har gennemført certificeret uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (niveau 1)

Indhold

Uddannelsen består af:

  • Interaktionsorienterede teorier (niveau 2)
  • Vejledningsteori – herunder sensitiveringsprincipper
  • Fokus på rammebetingelser (organisations- og lovgivningsperspektiv) for udvikling af relationskompetence
  • Metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos pædagoger, lærere m.fl.

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne vil deltagerne på uddannelsen skulle gennemføre et eller flere praksisprojekter, hvor der arbejdes med kolleger eller andre pædagoger eller læreres relationskompetence. Efter uddannelsen udstedes diplom.

Undervisere

Undervisere er fra ICDP kompetenceteam på UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
36 lektioner.

Start
08.01.2020

Slut
04.06.2020

Tilmeldingsfrist
02.12.2019

Tidspunkt
8.1 + 5.2 + 5.3 + 2.4 + 4.5 + 4.6

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Maria Lovén Bech
Kontorelev

72 69 17 57
malb@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring