ICDP niveau 3

Lær at facilitere og undervise i ICDP med Certificeret træneruddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik

At uddanne andre til at udvikle egne samt andres relationskompetence.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger og andre professionelle (f.eks. psykologer, sundhedsplejersker m.fl.) som har gennemført certificeret ICDP-uddannelse på niveau 1 og niveau 2.
Uddannelsen kan med fordel søges af teams (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder kravet om mulighed for at vejlede kolleger eller forældre).

Formål - deltagerne:

Formålet med uddannelsen er både teoretisk og praktisk:

 • Et centralt teoretisk mål i uddannelsen er, at du som træner får et grundlæggende kendskab til ICDP-programmets teoretiske grundlag, som du klædes på til at formidle både i ord og handling.
 • Et centralt praktisk mål på uddannelsen er, at du bliver kvalificeret til at uddanne andre (i egen organisation) i ICDP på henholdsvis niveau 1 og niveau 2 i overensstemmelse med de intentioner, der er med ICDP-programmet.
 • Endvidere er det et centralt mål, at du er i stand til at analysere og reflektere over din egen rolle som vejleder og facilitator både under uddannelsen og efterfølgende.

Formål - organisatorisk:

 • ICDP-niveau 3 uddannelsen understøtter fastholdelse og implementering i personalegrupper og kommuner, som har flere medarbejdere, der er uddannet på niveau 1 og 2.
 • ICDP-niveau 3 uddannelsen giver kompetencer til selv at afholde ICDP-kurser på niveau 1 og 2 for alle medarbejdere i egen organisation.
 • De medarbejdere som uddannes på niveau 3 besidder desuden særlige kompetencer ift. at varetage vejledningsforløb i personalegrupper, med forældre o. lign.

Organisering

Uddannelsesforløbet er i alt rammesat til ca. 1-1½ år og består af fortløbende undervisning, vejledning og feedback fra din underviser fra UCN act2learn.

Disse lektioner danner grundlaget for din gennemførelse af ICDP-uddannelsesforløb med egne hold på niveau 1 og 2.

Din underviser klæder dig fortløbende på til at varetage denne undervisning.

Det anbefales, at du/I laver hold med:

 • 5 – 8 deltagere på ICDP-niveau 1
 • 4 – 6 deltagere på ICDP-niveau 2

Form og indhold

Første uddannelsesdag på henholdsvis ICDP-niveau 1 og 2 er en introduktion til uddannelsens teorigrundlag og vejledningsprincipper.

De efterfølgende uddannelsesdage vil dels være forberedelse af deltagernes undervisningsforløb samt supervision af deltagernes videooptagelser fra egne undervisningsforløb.

Gennem undervisningsforløbet introduceres du til:

 • Centrale teorier om relationers betydning for trivsel, læring og udvikling
 • Centrale teorier om læring og didaktik
 • ICDP programmets teoretiske og didaktiske grundlag
 • Vejledning i planlægning og gennemførelse af ICDP-niveau 1 og niveau 2 uddannelsen med egne uddannelseshold
 • Sensitivering og aktivering af deltagere
 • Feedback på planlægning og gennemførelse af ICDP-niveau 1 og 2 uddannelsen med egne uddannelseshold
 • Feedback på dig selv i rollen som træner/underviser
 • Udvikling af eget undervisningsmateriale
 • Implementeringsprincipper

Deltagerne må forvente, at der skal afsættes arbejdsdage mellem undervisningsdagene til at:

 • forberede egne undervisningsforløb
 • gennemføre undervisningsforløb med egne hold/kursister
 • arbejde med refleksion og analyse af videooptagelser fra egen undervisning

Undervisningsformen fordrer en målrettet arbejdsindsats af deltagerne på holdet. Dette betyder at I i din organisation sammen skal skabe rammerne for at du har muligheden for at forberede samt afvikle din/jeres egen ICDP-undervisning.

Præmisser vedr. certificering

Som ICDP-underviser forpligtiger du dig til at efterleve ICDP-Internationals aftaler vedrørende trænervirksomhed. Disse fortæller din underviser mere om. Desuden forventes det at du deltager i årlige workshops eller brush-up dage i vores ICDP trænernetværk, således du støttes i at fastholde dig selv i rollen som ICDP-facilitator.

Som kommune kan I selv udstede ICDP kursusbeviser, som beskriver de nye kompetencer som medarbejderne har fået. Som uddannet ICDP træner ved UCN act2learn kan man ikke benytte ICDP´s logo og ønskes certificering af deltagere, skal dette tilkøbes efter særskilt aftale med UCN act2learn. Udstedelse af certificering igennem ICDP-Danmark og ICDP-International medfører, at der skal betales et beløb – et ´fee´ – til ICDP, UCN act2learn hver gang en certificering udstedes.

Opsummering

Pris
kr. 45.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
14 undervisningsgange

Start
18.08.2020

Slut
02.11.2021

Tilmeldingsfrist
04.08.2020

Tidspunkt
18.8 + 22.9 + 22.10 + 24.11 + 18.12 + 22.1 + 1.3 + 18.3 + 23.4 + 28.5 + 25.6 + 27.8 + 24.9 + 2.11

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring