Implementering af ICDP i institutionen

Dette forløb henvender sig til jer, som ønsker at den relations- og ressourceorienterede tænkning skal blive et integreret element i institutionens hverdag - i samspillet med børn, kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere

Formål

En række faktorer i hverdagen kan vanskeliggøre processen med "at holde gryden i kog" i institutionen og at fastholde ICDP-tænkningen i den enkelte medarbejders rutiner.

Implementering af ICDP i institutionen er et tilbud rettet mod denne proces.

Gennem implementeringsprocessen afdækkes ønsker, særlige interesser, ressourcer og rammebetingelser i den enkelte institution. Måske har I lyst til at gå i dybden, med konkrete metoder f.eks. videoanalyser og stjernestundsfortællinger, måske savner I ideer og inspiration til at skabe nye gode ICDP-rutiner f.eks. på personalemøder, eller måske har I lyst til at få sparring i forhold til videreudvikling af metoder og øvelser f.eks. logbog, positiv redefinering og inddragelse af ICDP i forældresamarbejdet.

På baggrund af en afdækning af ønsker og muligheder udvikles en plan, der understøtter indarbejdelse af ICDP i netop jeres hverdag.

Forløbet kan løbende følges og understøttes.

Indhold

Undervisningen afholdes lokalt, og indhold og omfang tilrettelægges ud fra den enkelte institutions ønsker.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til de institutioner, hvor én eller flere har gennemført minimum certificeret ICDP niveau 1, og hvor der er interesse for implementering af ICDP.

Kontakt

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring