Opfølgning af ICDP-uddannelse niveau 2

”I institutionen vil vi fremover helt sikkert arbejde med ICDP. Det kan slet ikke lade sig gøre at lade være, når man først er blevet bevidst om, hvor meget det kan flytte.”                                                                                                                                                                                                                                             (Bodil, pædagog)
Måske har du samme erfaring som Bodil, måske er dine erfaringer, at vejledningsopgaverne er trængt lidt i baggrunden, grundet andre arbejdsopgaver. Uanset vejledningserfaringer, henvender disse to suppleringsdage sig til dig der har afsluttet en certificeret ICDP uddannelse niveau 2 forløb.

Formål

Formålet med kursusdagene er, at du aktivt og via faciliterende processer får mulighed for at skærpe de vejledningsmetoder, som du blev præsenteret for på ICDP uddannelsen niveau 2 Ligeledes skabes der mulighed for videreudvikling af egne vejledningskompetencer gennem konkret opgaver og andres vejledningserfaringer. Hvis der er interesse for det, vil kurset afsluttes med etablering af netværksgrupper for ICDP vejledere.

Indhold

Vejledningsprocesser der styrker omsorgsgivers fokus på det positive barn
Aktivering af omsorgsgiver i forhold til de otte samspilstemaer. Begreber som symmetrisk samspil, bottom-up og facilitering vil blive berørt.
Vejledning af forældre- og personalegrupper.  Her rettes fokus mod vejledningsmetoder, der kan fremme deltageraktivering i gruppevejledningen.

Undervisningsform

Kurset tager afsæt i faciliterende undervisningsformer og vil veksle mellem oplæg, dialog, videoklip, fællesdrøftelser samt hjemmeopgave.

Målgruppe

Professionelle omsorgsgivere der har gennemført certificeret ICDP uddannelse niveau 2. Deltagerne skal medbringe dels en selvoplevet udfordrende vejledningserfaring, dels et videoklip/stjernestundsfortælling på en succesfuld vejledningsproces.


NB: Kurset kan også arrangeres lokalt og tilpasses den enkelte institution, område, kommune etc.

Kontakt

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring