Videofeedback

I dette modul indføres du i de metodiske og didaktiske overvejelser som er grundlaget for arbejdet med videofeedback

Der sættes bl.a. fokus på betydningen af mikroanalyse - det at iagttage og analysere en kort sekvens af samspil, båret af sensitivitet og god tid.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der som minimum har gennemført certificeret niveau 1 (ICDP).

Formål

At kvalificere dine kompetencer til at kunne udføre og lede feedbackprocesser.

Indhold

Til kurset skal du medbringe eget videomateriale og være villig til at forestå /lede en videofeedbackproces.

Undervisningsform

Oplæg og øvelse.

Omfang

Kurset omfatter 2 undervisningsdage og dagene er tilrettelagt med ca. en måned mellem undervisningsgangene, som giver mulighed for egne videooptagelser:

Min. antal deltagere er 16 for oprettelse af hold.

Kontakt

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring