Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Uddannelsen udvider dine faglige kompetencer og giver dig de fornødne kompetencer og tekniske færdigheder, der gør dig i stand til at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje

Det drejer sig bl.a. om følgende områder:

 • Klinisk intensiv sygepleje
 • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning
 • Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Funktionen indebærer at yde sygepleje til kritisk syge patienter, integreret og koordineret med viden og færdigheder fra det intensive terapiområde, herunder at:

 • Observere og pleje kritisk syge patienter, samt iværksætte indledende akut behandling
 • Iværksætte intensiv diagnostik og behandling i samarbejde med lægen
 • Integrere og koordinere sygeplejefaglige principper, metoder og viden med den intensive terapi
 • Anvende og kontrollere specialapparatur til vedligeholdelse og overvågning af vitale funktioner
 • Observere, pleje og kontrollere patienter postanæstetisk samt administrere den postoperative smertebehandling
 • Sikre sufficient dokumentation af observation, pleje og behandling
 • Støtte og yde omsorg til pårørende til kritisk syge patienter
 • Tilrettelægge og sikre den nødvendige information og vejledning til sygeplejepersonalet i de modtagende afdelinger
 • Medvirke til at skabe kontinuitet og helhed i patientforløb
 • Yde supervision og vejledning til sygeplejersker under uddannelse
 • Initiere og medvirke til at udvikle den intensive sygepleje

Uddannelsen har en udstrækning på to år, inddelt i fire perioder

1. periode

Det første halve år kan betragtes som en introduktion til uddannelsen.

I introduktionsperioden skal du være ansat i et intensivt afsnit. Perioden afsluttes med en evaluering og bedømmelse, som giver dig adgang til at gå i gang med det egentlige uddannelsesforløb.

2. periode

I de første 9 måneder af den egentlige uddannelse, er teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen. Den kliniske del foregår på et godkendt intensivt afsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår hos UCN act2learn.

3. periode

Her er det læringsmæssige fokus skærpet på læring i klinisk praksis og du vil i denne periode være i praktik, i forskellige intensive afsnit - samt i et opvågningsafsnit.

4. periode

Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den intensive kliniske praksis.

Adgangskrav og forudsætninger

 • Du skal have minimum 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Du skal have gennemgået introduktionsperioden og være fundet egnet til at fortsætte specialuddannelsen
 • Du skal være afklaret med dig selv, om dit ønske om at være intensivsygeplejerske
 • Du skal under hele uddannelsesforløbet have ansættelse på en godkendt intensivafdeling

Uddannelsesordning og regelgrundlag

Læs om uddannelsesordning og regelgrundlag på Intensivuddannelsen.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik