Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Uddannelsen udvider dine faglige kompetencer og giver dig de fornødne kompetencer og tekniske færdigheder, der gør dig i stand til at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje

Det drejer sig bl.a. om følgende områder:

 • Klinisk intensiv sygepleje
 • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning
 • Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Funktionen indebærer at yde sygepleje til kritisk syge patienter, integreret og koordineret med viden og færdigheder fra det intensive terapiområde, herunder at:

 • Observere og pleje kritisk syge patienter, samt iværksætte indledende akut behandling
 • Iværksætte intensiv diagnostik og behandling i samarbejde med lægen
 • Integrere og koordinere sygeplejefaglige principper, metoder og viden med den intensive terapi
 • Anvende og kontrollere specialapparatur til vedligeholdelse og overvågning af vitale funktioner
 • Observere, pleje og kontrollere patienter postanæstetisk samt administrere den postoperative smertebehandling
 • Sikre sufficient dokumentation af observation, pleje og behandling
 • Støtte og yde omsorg til pårørende til kritisk syge patienter
 • Tilrettelægge og sikre den nødvendige information og vejledning til sygeplejepersonalet i de modtagende afdelinger
 • Medvirke til at skabe kontinuitet og helhed i patientforløb
 • Yde supervision og vejledning til sygeplejersker under uddannelse
 • Initiere og medvirke til at udvikle den intensive sygepleje

Uddannelsen har en udstrækning på to år, inddelt i fire perioder

1. periode

Det første halve år kan betragtes som en introduktion til uddannelsen.

I introduktionsperioden skal du være ansat i et intensivt afsnit. Perioden afsluttes med en evaluering og bedømmelse, som giver dig adgang til at gå i gang med det egentlige uddannelsesforløb.

2. periode

I de første 9 måneder af den egentlige uddannelse, er teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen. Den kliniske del foregår på et godkendt intensivt afsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår hos UCN act2learn.

3. periode

Her er det læringsmæssige fokus skærpet på læring i klinisk praksis og du vil i denne periode være i praktik, i forskellige intensive afsnit - samt i et opvågningsafsnit.

4. periode

Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den intensive kliniske praksis.

Adgangskrav og forudsætninger

 • Du skal have minimum 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Du skal have gennemgået introduktionsperioden og være fundet egnet til at fortsætte specialuddannelsen
 • Du skal være afklaret med dig selv, om dit ønske om at være intensivsygeplejerske
 • Du skal under hele uddannelsesforløbet have ansættelse på en godkendt intensivafdeling

Uddannelsesordning og regelgrundlag

Læs om uddannelsesordning og regelgrundlag på Intensivuddannelsen.

Moduler1 moduler
01.04.2020
 
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik