Specialuddannelse i intensiv sygepleje

Er du sygeplejerske med minimum to års klinisk erfaring, som er ansat på et intensivt afsnit? Så er denne uddannelse måske lige noget for dig

Adgangskrav

Forudsætninger for optagelse på specialuddannelsen er, at sygeplejersken:

  • Er ansat på et godkendt intensiv afsnit, og som har mindst to års klinisk erfaring som sygeplejerske
  • På tilfredsstillende vis har gennemgået en 6 måneders introduktionsperiode på fuld tid på en godkendt intensivafdeling. Der skal foreligge en skriftlig evaluering fra introduktionsperioden
  • Skal have ajourført den grundlæggende viden om anatomi, fysiologi og biokemi i relation til livsvigtige organfunktioner
  • Under hele uddannelsesforløbet skal have ansættelse på en godkendt intensivafdeling   

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen har en udstrækning på 2 år, hvoraf det første halve år er at betragte som en introduktion til uddannelsen.

I introduktionsperioden skal du være ansat i et intensivt afsnit. Perioden afsluttes med en evaluering og bedømmelse af periodens forløb, som giver dig adgang til at gå i gang med det egentlige uddannelsesforløb, hvor du uddannes til intensivsygeplejerske.

I første del af uddannelsen er teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen. Den kliniske del foregår på et godkendt intensivt afsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår i UCN act2learn. I dette halvår afholdes 34 teoridage fordelt på 7 moduler. Imellem modulerne arbejder du med sygeplejefaglige problemstillinger/opgaver, som du støder på i din kliniske praksis.

Uddannelsens første del afsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

I anden del af uddannelsen er det læringsmæssige fokus skærpet på læring i klinisk praksis og du vil i denne periode være i praktik i forskellige intensive afsnit samt i et opvågningsafsnit.

Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den intensive kliniske praksis.

Undervisere
Undervisere med praktisk og teoretisk kendskab til det intensive og anæstesiologiske område.

Tidsplan
Tidsplan for teoriforløb for Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 år

Optagelseskrav
Hvis du vil søge ind på specialuddannelsen for intensivsygeplejersker - kontakt: Uddannelseskonsulent Lotte Fock Tlf.: 72 69 04 41

Start
31.01.2018

Slut
31.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2017

Tidspunkt
Se tidsplan for teoriforløb .

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD