Specialuddannelse i intensiv sygepleje

Er du sygeplejerske med minimum to års klinisk erfaring? Så er denne uddannelse måske lige noget for dig

Adgangskrav

Forudsætninger for optagelse på specialuddannelsen er, at sygeplejersken:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende. Heraf minimum 1½ år fra somatiske afdelinger
  • Gennemgået en 6 måneders introduktionsperiode på tilfredsstillende vis på en godkendt intensivafdeling

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har en udstrækning på 2 år, hvoraf det første halve år er at betragte som en introduktion til uddannelsen.

I introduktionsperioden skal du være ansat i et intensivt afsnit. Perioden afsluttes med en evaluering og bedømmelse af periodens forløb, som giver dig adgang til at gå i gang med det egentlige uddannelsesforløb, hvor du uddannes til intensivsygeplejerske.

Selve uddannelsen består af to dele af hver 9 måneders varighed.

I første del af uddannelsen er teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen. Den kliniske del foregår på et godkendt intensivt afsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår i UCN act2learn. I løbet af disse første 9 måneder afholdes 34 teoridage i UCN act2learn fordelt på 8 moduler. Imellem modulerne arbejder du med sygeplejefaglige problemstillinger/opgaver, som du støder på i din kliniske praksis.

Uddannelsens første del afsluttes med en skriftlig teoretisk prøve, som er en kombination af en MC-test og en sygeplejecase.

I anden del af uddannelsen er det læringsmæssige fokus skærpet på læring i klinisk praksis og du vil i denne periode være i praktik i forskellige intensive afsnit.

Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den intensive kliniske praksis.

Undervisere

Undervisere med praktisk og teoretisk kendskab til det intensive og anæstesiologiske område.

Tidsplan

Tidsplan for teoriforløb for Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 år

Optagelseskrav
Hvis du vil søge ind på specialuddannelsen for intensivsygeplejersker - kontakt: Uddannelseskonsulent Lotte Fock Tlf.: 72 69 04 41

Start
01.04.2020

Slut
31.05.2021

Tilmeldingsfrist
06.01.2020

Tidspunkt
Sidste frist for tilmelding 6.1 er til teoriforløbet
Se tidsplan for teoriforløb .

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik