Kursus 3 for LP-tovholdere

Som LP-tovholder har du tre centrale opgaver. For det første at lede LP-gruppens møder, for det andet at styrke kommunikationen i LP-gruppen og for det tredje at sikre, at anvendelse af LP-modellen foregår på en systematisk måde

Dette fordrer, at du som tovholder har indsigt i LP-modellens enkelte elementer og kan anvende dem systematisk i LP-gruppens analyse af pædagogisk praksis. Desuden skal du have kendskab til værktøjer, der kan støtte dig i at lede møderne på en effektiv måde, således at de giver værdi for deltagerne. Endelig skal du have kendskab til forskellige kommunikationsværktøjer, som kan styrke kommunikationen i LP-gruppen.

Formålet med kurset er, at tovholderen bliver i stand til at skabe et refleksivt læringsfællesskab mellem LP-gruppens deltagere ved at have viden om sin egen rolle og opgave i de forskellige analysetrin i LP-modellen, samt færdigheder i at anvende forskellige kommunikationsteknikker og faciliteringsmetoder.

Indhold

Teamudvikling – LP-gruppens dynamik.

I modul 3 arbejder tovholderne med centrale teorier og metoder, der kan give indblik i gruppers udvikling og eventuelle forhindringer for udvikling f.eks. modstand. Endvidere er der fokus på kollegafeedback til tovholderen. Kurset henvender sig primært til tovholdere, der har en del erfaring med at være tovholder for en LP-gruppe, og som har gennemført tovholder 1og 2 kurserne.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, dialog og refleksion.

Underviserne er fra LP kompetenceteam i UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 1.100,00 momsfri

Inkl. let forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
23.01.2019

Slut
23.01.2019

Tilmeldingsfrist
09.01.2019

Tidspunkt
23.1, kl. 08.30-15.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING