Kursus 3 for LP-tovholdere

LP-modellen understøtter teamets systematiske samarbejde med udvikling af læringsfællesskaber, på et systemisk grundlag

Når LP-analyseredskabet bliver anvendt i de pædagogiske miljøer, veksler medarbejderne mellem tre overordnede praksisformer:

  • Pædagogisk praksis (kerneopgave)
  • Analytisk praksis som forudsætning for god kerneopgave
  • Kommunikativ praksis som forudsætning for godt samarbejde om kerneopgaven

Udviklingen af disse praksisformer sker løbende og i varierende omfang i team samarbejdet, og de pædagogiske miljøer. Den analytiske praksis får øget vægt, når LP-modellen regelmæssigt kommer på dagsordenen på teammøder, og der sættes fælles fokus på, hvad der skal til for at udvikle læringsfællesskabet, så eleverne/børnene har de bedste betingelser for at lære, udvikles og trives.

Tovholderen er LP-gruppens teamkoordinator, der styrer samtalen på en målrettet, understøttende og involverende måde. Tovholderkurserne vil have til formål at styrke tovholders mulighed for at vedligeholde og udvikle den pædagogiske og didaktisk refleksion i teamet samt anvendelse af analytisk viden i praksis.

Indhold

•          Forandringsprocesser i en systemisk kontekst  

•          Udvikling af team/grupper, det forpligtende samarbejde

Underviserne er fra LP kompetenceteam i UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 1.100,00 momsfri

Underviser: Lena Lund Pedersen

Sted
Geelsgårdskolen i København
Kongevejen 252
2830 Virum

Start
20.01.2021

Slut
20.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.09.2020

Tidspunkt
20.1, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring