Kursus for LP-vejledere

Som LP-vejleder er din opgave blandt andet at støtte LP-grupper i skoler og dagtilbud med at anvende LP-modellen i deres pædagogiske praksis

Dette fordrer, at du som vejleder har indsigt i modellen og kan anvende den systematisk. Endvidere at du har kendskab til den systemiske tænkemåde og kan analysere pædagogiske udfordringer og problemstillinger i en systemisk optik.

Formålet med kurset er, at du får grundlæggende viden om LP-modellen: dens baggrund, hensigten med modellen samt kendskab til de enkelte elementer i modellen, samt færdigheder i at anvende modellen systematisk. Endvidere at du får indblik i vejledning og vejledningsteori i et systemisk perspektiv.

Indhold

  • Introduktion til LP-modellen
  • Introduktion til den systemiske tænkemåde
  • Praksisøvelser i anvendelse af LP-modellen
  • Vejledning i et systemisk perspektiv

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, dialog og refleksion.

Underviser

Margit Margrethe Nielsen UCN act2learn Pædagogik og Læring

Opsummering

Pris
kr. 5.400,00 momsfri

Inkl. forplejning og kursusmaterialer. Ekskl. moms + evt. ophold og transport.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
14 lektioner

Start
10.09.2018

Slut
11.09.2018

Tilmeldingsfrist
10.08.2018

Tidspunkt
10.9 + 11.9, kl. 09.00-16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING