Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it (SPLIT) er en videregående uddannelse inden for feltet sprogundervisning, lingvistik og it

Masteruddannelsen henvender sig til sprogundervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Med sprogundervisning menes både modersmåls- og fremmedsprogsundervisning.

Uddannelsen er tværfaglig og problembaseret - gennem teori og praksis får du viden om, hvordan din sprogundervisning kan optimeres og gøres mere spændende for eleverne, bl.a. gennem brug af IT og digitale medier. Du opnår viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og vurdere digitale tekster og IT-værktøjer til sprogundervisning, både sprogligt og læringsmæssigt. Du lærer desuden at stå for både udvikling af læringskoncepter og undervisning.

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og IT gør dig i stand til at lave inspirerende og kompetent undervisning, der hæver dine elevernes generelle sprogforståelse – og som i sidste ende styrker den enkelte elevs sproglige kompetencer.

 • Du får et højt sprogteoretisk niveau
 • Du lærer at anvende IT som didaktisk redskab i din sprogundervisning
 • Du bliver i stand til at producere, vurdere og integrere elektroniske tekster i din undervisning
 • Du styrkes i at kunne motivere dine elever til at lære sprog
 • Du bliver i stand til at udvikle nye læringskoncepter og videreudvikle din egen undervisningspraksis
 • Du bliver bedre til at arbejde tværfagligt og problemorienteret
 • Du får et netværk, som du kan trække på i dit videre arbejde med sprog og sprogundervisning

Praktiske oplysninger

 • ECTS: SPLIT er normeret til 60 ECTS-point.
 • Ansøgningsfrist: 1. juni 2016
 • Varighed: September 2016 - juni 2018  
 • Sted: Aalborg og København  
 • Pris:  Fuldtidsstuderende: 37.600 kr. pr. semester (2 semestre)
 • Deltidsstuderende: 18.800 kr. pr. semester (4 semestre)
 • Enkeltmodul: 6.300 kr. pr. modul 1. års projekt: 12.600 kr.

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i et samarbejde mellem University College Capitol (UCC), University College Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet.

For yderligere information og tilmelding henvises til Aalborg Universitets hjemmeside.

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Publikationer